logo arc

יום ירושלים בישיבה הגבוהה - תשע"ח תקציר. נפוץ

 קליפ מיוחד מיום ירושלים בישיבה - תקציר מאירוע יום ירושלים בישיבה הגבוהה מצפה יריחו "מאור טוביה". שירים ניגונים ריקודים ודברי תורה מאת רבותינו.

הוספת תגובה

קטגוריות