logo arc

אגרת תודה- קמפיין 'למען עמו באהבה' נפוץ

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

בהעלותך - ויהי בנסוע הארון בהעלותך - ויהי בנסוע הארון

פרשיה מופלאה זו של "וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן" מקפלת בתוכה את דאגת ה' לעמו ישראל. ארון הברית יוצא לפניהם ובא לפניהם, ...
פרשת בחוקתי - גבול אמונה וביטחון פרשת בחוקתי - גבול אמונה וביטחון נפוץ

על מנת שיישמר יסוד הבחירה החופשית, חייב להיות נתק בין המעשה של האדם לבין השכר והעונש. אם הם יהיו צמודים, איזו בחירה ח...