logo arc

מישמר ושיחת חיזוק של הרב חיים סבתו נפוץ

מהלך חדש בישיבה הגבוהה מישמר ליל חמישי בעוצמות.

מידי שבוע לאחר סדר ערב ממשיכים ללימוד עד השעות הקטנות של הלילה.

זכינו לפתוח את התהליך יחד עם שיחת חיזור בלימוד תורה של הרב חיים סבתו:

 

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

פרשת בחוקתי - גבול אמונה וביטחון פרשת בחוקתי - גבול אמונה וביטחון נפוץ

על מנת שיישמר יסוד הבחירה החופשית, חייב להיות נתק בין המעשה של האדם לבין השכר והעונש. אם הם יהיו צמודים, איזו בחירה ח...