logo arc

מישמר ושיחת חיזוק של הרב חיים סבתו נפוץ

מהלך חדש בישיבה הגבוהה מישמר ליל חמישי בעוצמות.

מידי שבוע לאחר סדר ערב ממשיכים ללימוד עד השעות הקטנות של הלילה.

זכינו לפתוח את התהליך יחד עם שיחת חיזור בלימוד תורה של הרב חיים סבתו:

 

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

גאולה משולשת לשבועות גאולה משולשת לשבועות נפוץ

האם אדם כבועז שהיה בן שמונים, שופט ומנהיג, ישתתף אישית בזריית גורן שעורים שהם מאכל בהמה? הייתכן כי בועז הולך לשכב ול...
logo arc מקורות לשיעור מקראי קודש נפוץ

מקורות לשיעור שיימסר ע"י מרן ראש הישיבה בערב אבות ובנים (בזום) כולל שאלות מנחות הלימוד מוקדש לעילוי נשמתו של דוד וי...
logo arc 050 hagigah 26b נפוץ

logo arc 051 hagigah 27a נפוץ

logo arc 047 hagigah 25a נפוץ

logo arc 048 hagigah 25b נפוץ