logo arc

מישמר ושיחת חיזוק של הרב חיים סבתו נפוץ

מהלך חדש בישיבה הגבוהה מישמר ליל חמישי בעוצמות.

מידי שבוע לאחר סדר ערב ממשיכים ללימוד עד השעות הקטנות של הלילה.

זכינו לפתוח את התהליך יחד עם שיחת חיזור בלימוד תורה של הרב חיים סבתו:

 

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת דברים - תוכחה טהורה נפוץ

"אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה...". האם באמת רק את הדברים האלה אמר משה רבנו? היכן כל התורה כולה? מדוע נפסלו...
logo arc פרשת מסעי - צופן המסעות נפוץ

מי שרגיל בפסוקי התורה המתומצתים ורַבֵּי-המשמעות, מתקשה למצוא משמעות לפירוט מסעות בני ישראל במדבר. איזה ערך יש לדין ...
logo arc פרשת פנחס - פנחס הוא אליהו נפוץ

מה פירוש הדבר שפינחס הוא אליהו?על שאלה זו משיב המדרש בפרקי דרבי אליעזר: "היסב הקב"ה שמו של פינחס כשמו של אליהו מתושב...