logo arc

בעקבות השמחה נפוץ


השמחה היא אחת המידות הטובות, היא תכונת נפש של פתיחות, חיבור וזרימה.
כשאדם חווה את הטוב והחיובי שבחיים הוא שמח.
אך לאמיתו של דבר, משמעות השמחה היא רחבה הרבה יותר, היא תפיסת עולם ואורח חיים.

למרות שבאופן טבעי האדם נוטה לשמחה,
כפי שניתן לראות אצל ילדים, פעמים רבות, בבגרותו 'נעלמת' שמחתו. במיוחד בעידן המודרני,
אשר לצד השפע והחכמה המאפיינים אותו, נפוצים בו גם העצב והדיכאון.
בעקבות זאת, נוצר צורך קיומי לאנשים בדורנו לפתח בתוכם עולם של שמחה ולטפחו.
במילים אחרות, לעורר את שמחת ילדותם, אך ממקום גבוה יותר, בשילוב יתרונות הבגרות.

בתורת החסידות ראו בשמחה ערך מרכזי בעבודת ד',
והגדיל מרן הרב קוק ז"ל שכינה את השמחה כאחת מ'אבות המוסר העליון' וכ'אור עולם' שצריך להאיר מחדש בתחיית ישראל על אדמתו.

'עבודת השמחה' אינה עבודה הניתנת להשגה מידית.
היא אינה מסתכמת בכמה מעשים מסוימים המביאים את האדם ממצב של עצב למצב של שמחה.
נדרשת עבודה עדינה ועקבית על מנת להגיע אליה וּלְפַתחה. יש בה בניית תשתית תודעתית כבסיס, ולאחר מכן היא מתפתחת בהדרגה שלב אחר שלב.

בהתאם לכך, החוברת ערוכה במבנה מתפתח, מהבסיס ועד הקומות העליונות

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

גאולה משולשת לשבועות גאולה משולשת לשבועות חדש

האם אדם כבועז שהיה בן שמונים, שופט ומנהיג, ישתתף אישית בזריית גורן שעורים שהם מאכל בהמה? הייתכן כי בועז הולך לשכב ול...
logo arc מקורות לשיעור מקראי קודש חדש

מקורות לשיעור שיימסר ע"י מרן ראש הישיבה בערב אבות ובנים (בזום) כולל שאלות מנחות הלימוד מוקדש לעילוי נשמתו של דוד וי...
logo arc 050 hagigah 26b נפוץ

logo arc 051 hagigah 27a נפוץ

logo arc 047 hagigah 25a נפוץ

logo arc 048 hagigah 25b נפוץ