logo arc

בעקבות השמחה נפוץ


השמחה היא אחת המידות הטובות, היא תכונת נפש של פתיחות, חיבור וזרימה.
כשאדם חווה את הטוב והחיובי שבחיים הוא שמח.
אך לאמיתו של דבר, משמעות השמחה היא רחבה הרבה יותר, היא תפיסת עולם ואורח חיים.

למרות שבאופן טבעי האדם נוטה לשמחה,
כפי שניתן לראות אצל ילדים, פעמים רבות, בבגרותו 'נעלמת' שמחתו. במיוחד בעידן המודרני,
אשר לצד השפע והחכמה המאפיינים אותו, נפוצים בו גם העצב והדיכאון.
בעקבות זאת, נוצר צורך קיומי לאנשים בדורנו לפתח בתוכם עולם של שמחה ולטפחו.
במילים אחרות, לעורר את שמחת ילדותם, אך ממקום גבוה יותר, בשילוב יתרונות הבגרות.

בתורת החסידות ראו בשמחה ערך מרכזי בעבודת ד',
והגדיל מרן הרב קוק ז"ל שכינה את השמחה כאחת מ'אבות המוסר העליון' וכ'אור עולם' שצריך להאיר מחדש בתחיית ישראל על אדמתו.

'עבודת השמחה' אינה עבודה הניתנת להשגה מידית.
היא אינה מסתכמת בכמה מעשים מסוימים המביאים את האדם ממצב של עצב למצב של שמחה.
נדרשת עבודה עדינה ועקבית על מנת להגיע אליה וּלְפַתחה. יש בה בניית תשתית תודעתית כבסיס, ולאחר מכן היא מתפתחת בהדרגה שלב אחר שלב.

בהתאם לכך, החוברת ערוכה במבנה מתפתח, מהבסיס ועד הקומות העליונות

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת דברים - תוכחה טהורה נפוץ

"אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה...". האם באמת רק את הדברים האלה אמר משה רבנו? היכן כל התורה כולה? מדוע נפסלו...
logo arc פרשת מסעי - צופן המסעות נפוץ

מי שרגיל בפסוקי התורה המתומצתים ורַבֵּי-המשמעות, מתקשה למצוא משמעות לפירוט מסעות בני ישראל במדבר. איזה ערך יש לדין ...
logo arc פרשת פנחס - פנחס הוא אליהו נפוץ

מה פירוש הדבר שפינחס הוא אליהו?על שאלה זו משיב המדרש בפרקי דרבי אליעזר: "היסב הקב"ה שמו של פינחס כשמו של אליהו מתושב...