logo arc

ערב העצמה ושליחות נפוץ

הערב התקיים בנוכחות מרן ראש הישיבה הרב שבתי סבתו, ראש הישיבה הגבוהה הרב יצחק סבתו, יור ומייסד רשת שעלים הרב ניסמי, יור ראש יהודי ישראל זעירא, חברי הגרעינים התורנים של הישיבה מכל רחבי הארץ!!! (רמת השרון, נתניה, קריית אונו, כפר יונה, וגבעתיים) וכמובן החברים היוצאים לשליחות ומשפחתם.

ברוך ה אנו זוכרים כהמשך לצמיחת הישיבה לשלוח את מיטב תלמידנו ומשפחותיהם היקרות לפעול למען עם ישראל בכל רחבי הארץ!
נברך אותם שיראו ברכה במעשי ידיהם!

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת דברים - תוכחה טהורה נפוץ

"אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה...". האם באמת רק את הדברים האלה אמר משה רבנו? היכן כל התורה כולה? מדוע נפסלו...
logo arc פרשת מסעי - צופן המסעות נפוץ

מי שרגיל בפסוקי התורה המתומצתים ורַבֵּי-המשמעות, מתקשה למצוא משמעות לפירוט מסעות בני ישראל במדבר. איזה ערך יש לדין ...
logo arc פרשת פנחס - פנחס הוא אליהו נפוץ

מה פירוש הדבר שפינחס הוא אליהו?על שאלה זו משיב המדרש בפרקי דרבי אליעזר: "היסב הקב"ה שמו של פינחס כשמו של אליהו מתושב...