logo arc

שבת חברון בישיבה הגבוהה! נפוץ

שבת אחים גם יחד! מתחברים לאבות!

מעל ל250 תלמידים, אברכים ומשפחותיהם מהישיבה הגבוהה 'מאור טוביה' שבמצפה יריחו, קיימו בשבת האחרונה שבת קהילה מיוחדת בעיר האבות חברון.


את השבת ליווה ראש הישיבה הגבוהה הרב יצחק סבתו שליט"א בשיחות ובדברי תורה מתורת אבותינו.


במהלך השבת נפגשו התלמידים עם הרב דוד פוטש,  ושמעו מפיו שיחה מרתקת.

נערך סיור מרתק עם ההסטוריון ותושב עיר האבות גרשון בר כוכבא בעקבות שדרה המכפלה ועל מאחורי הקלעים וההסטוריה של המערה.

השבת נערכת כמסורת קבועה של הישיבה הגבוהה, בה בכל שנה מגיעה הישיבה לשבת מרתקת ומיוחדת בעיר חברון.

לאחר השבת חזרו התלמידים עם כוחות מחודשים לקראת סיום זמן הקיץ.

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת שמות - ביד תשלח נפוץ

מתווך דירות מנסה לעניין לקוח בדירת גג יוקרתית. המתווך פורס מפה לפני הלקוח ומתאר בפניו את מעלותיה של הדירה המוצעת וא...
logo arc פרשת ויגש - הכל צפוי והרשות נתונה נפוץ

לכאורה יש כאן סתירה גלויה בין הפִּסקה "הכול צפוי", שמשמעותה היא, שכל מה שמתרחש הוא תכנון אלוקי מלמעלה, לבין הפִּסקה "ו...
פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל נפוץ

34 שנים עברו מאז התגלה חלום הסולם הנשגב ליעקב אבינו. הגיעה השעה לקיום נדרו ולבנות בית לעבודת ה' בבית אל "וַיַּצֵּב יַע...
פרשת ויצא - משאלת לב פרשת ויצא - משאלת לב נפוץ

האם אנחנו רשאים לבקש מאת ה' כל מה שלבנו חפץ ולא תֵחַשֵׁב פנייתנו אליו כחוצפה? ...
logo arc פרשת תולדות - הבורא והמשגיח נפוץ

logo arc חיי שרה - שליחות גורלית נפוץ

אם ראית פרשה שנאמרה ונשנית, אות הוא כי התורה הצפינה כאן מידע חשוב. את המידע הזה נוכל לגלות על ידי השוואה בין שתי הפרש...