logo arc

שבת חברון בישיבה הגבוהה! נפוץ

שבת אחים גם יחד! מתחברים לאבות!

מעל ל250 תלמידים, אברכים ומשפחותיהם מהישיבה הגבוהה 'מאור טוביה' שבמצפה יריחו, קיימו בשבת האחרונה שבת קהילה מיוחדת בעיר האבות חברון.


את השבת ליווה ראש הישיבה הגבוהה הרב יצחק סבתו שליט"א בשיחות ובדברי תורה מתורת אבותינו.


במהלך השבת נפגשו התלמידים עם הרב דוד פוטש,  ושמעו מפיו שיחה מרתקת.

נערך סיור מרתק עם ההסטוריון ותושב עיר האבות גרשון בר כוכבא בעקבות שדרה המכפלה ועל מאחורי הקלעים וההסטוריה של המערה.

השבת נערכת כמסורת קבועה של הישיבה הגבוהה, בה בכל שנה מגיעה הישיבה לשבת מרתקת ומיוחדת בעיר חברון.

לאחר השבת חזרו התלמידים עם כוחות מחודשים לקראת סיום זמן הקיץ.

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

פרשת וילך - הסתר פנים פרשת וילך - הסתר פנים נפוץ

מהו העונש הצפוי על הפרת הברית? ה' מודיע שהוא רק מסתיר את פניו, אולם אין מצידו הפרת הברית. במילים אחרות, למרות שעם ישרא...
פרשת ניצבים - סולם התשובה פרשת ניצבים - סולם התשובה נפוץ

פרשת ניצבים מתארת בצורה מדויקת ובפירוט רב את תהליך התשובה שיתחולל בעם ישראל באחרית הימים. סולם התשובה הזה מכיל ארב...
פרשת כי תצא - חוקי הטבע וחוקי התורה פרשת כי תצא - חוקי הטבע וחוקי התורה נפוץ

כל אדם המוחזק בחפץ מסוים, אנו מניחים כי הוא בעליו. כדי לשנות את מעמד החפץ צריך הוכחות חותכות. הכלל הזה מורחב גם למערכ...
logo arc פרשת כי תבוא - עם קדוש נפוץ

תהליך יצירתו וגיבושו של עם ישראל, ארוך ומפותל. ראשיתו בהתגלות ה' לאברהם אבינו, המשכו במעמד הר סיני, וסופו ערב הכניסה ...
logo arc פרשת שופטים - תמים תהיה נפוץ

ההיסחפות אחרי מגידי עתידות למיניהם, עלולה לגרום חורבן והרס ליחיד ולאומה לא פחות מן ההישענות על פסילי עץ ואבן. התור...