logo arc

שבת חברון בישיבה הגבוהה! נפוץ

שבת אחים גם יחד! מתחברים לאבות!

מעל ל250 תלמידים, אברכים ומשפחותיהם מהישיבה הגבוהה 'מאור טוביה' שבמצפה יריחו, קיימו בשבת האחרונה שבת קהילה מיוחדת בעיר האבות חברון.


את השבת ליווה ראש הישיבה הגבוהה הרב יצחק סבתו שליט"א בשיחות ובדברי תורה מתורת אבותינו.


במהלך השבת נפגשו התלמידים עם הרב דוד פוטש,  ושמעו מפיו שיחה מרתקת.

נערך סיור מרתק עם ההסטוריון ותושב עיר האבות גרשון בר כוכבא בעקבות שדרה המכפלה ועל מאחורי הקלעים וההסטוריה של המערה.

השבת נערכת כמסורת קבועה של הישיבה הגבוהה, בה בכל שנה מגיעה הישיבה לשבת מרתקת ומיוחדת בעיר חברון.

לאחר השבת חזרו התלמידים עם כוחות מחודשים לקראת סיום זמן הקיץ.

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת דברים - תוכחה טהורה נפוץ

"אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה...". האם באמת רק את הדברים האלה אמר משה רבנו? היכן כל התורה כולה? מדוע נפסלו...
logo arc פרשת מסעי - צופן המסעות נפוץ

מי שרגיל בפסוקי התורה המתומצתים ורַבֵּי-המשמעות, מתקשה למצוא משמעות לפירוט מסעות בני ישראל במדבר. איזה ערך יש לדין ...
logo arc פרשת פנחס - פנחס הוא אליהו נפוץ

מה פירוש הדבר שפינחס הוא אליהו?על שאלה זו משיב המדרש בפרקי דרבי אליעזר: "היסב הקב"ה שמו של פינחס כשמו של אליהו מתושב...