logo arc

מתכוננים למעבר! נפוץ

בחודשים האחרונים ב"ה בישיבה אנחנו זוכים לתנופה משמעותית של בנייה ופיתוח

3 מבנים חדשים נבנים והולכים ב"ה. [פנימייה לישיבה התיכונית, פנימיה לישיבה הגבוהה, ומבנה חדש לישבג]

אנחנו עומדים בעיצומן של ההכנות לקראת מעבר הישיבה הגבוהה למבנה החדש שלה.

המבנה החדש יכלול בית מדרש וריהוט חדש! חדר אוכל [שישמש גם כאודיטורים לאירועים] רחב ומודרני.

ספרייה, כיתות לימוד, מבנה משרדים, וכן אגף - תורני מדעי מיוחד!

המעבר למבנה החדש זה ממש מבצע.. לדוג' העברת הספרים לספרייה החדש וכו'

אנו מתפללים לשמוע את קול התורה בוקע בעוצמה רבה מתוך המבנה החדש בעזרת ה!

 

לצפייה בגלריית תמונות מהבניין החדש: לחצו כאן

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

פרשת וילך - הסתר פנים פרשת וילך - הסתר פנים נפוץ

מהו העונש הצפוי על הפרת הברית? ה' מודיע שהוא רק מסתיר את פניו, אולם אין מצידו הפרת הברית. במילים אחרות, למרות שעם ישרא...
פרשת ניצבים - סולם התשובה פרשת ניצבים - סולם התשובה נפוץ

פרשת ניצבים מתארת בצורה מדויקת ובפירוט רב את תהליך התשובה שיתחולל בעם ישראל באחרית הימים. סולם התשובה הזה מכיל ארב...
פרשת כי תצא - חוקי הטבע וחוקי התורה פרשת כי תצא - חוקי הטבע וחוקי התורה נפוץ

כל אדם המוחזק בחפץ מסוים, אנו מניחים כי הוא בעליו. כדי לשנות את מעמד החפץ צריך הוכחות חותכות. הכלל הזה מורחב גם למערכ...
logo arc פרשת כי תבוא - עם קדוש נפוץ

תהליך יצירתו וגיבושו של עם ישראל, ארוך ומפותל. ראשיתו בהתגלות ה' לאברהם אבינו, המשכו במעמד הר סיני, וסופו ערב הכניסה ...
logo arc פרשת שופטים - תמים תהיה נפוץ

ההיסחפות אחרי מגידי עתידות למיניהם, עלולה לגרום חורבן והרס ליחיד ולאומה לא פחות מן ההישענות על פסילי עץ ואבן. התור...