logo arc

מדריך הלכתי לקניית ארבעת המינים נפוץ

בסיעתה דשמייה זכינו להוציא חוברת חדשה לקראת חג הסוכות תש"פ 

'מדריך הלכתי לקניית ארבעת המנים' 

החוברת מסכמת את עיקרי ההלכות בצורה תמציתית המתייחסת לפרטי ההלכות והדעות השונות,

ומניחה לפני הלומד את הדרך כיצד לפעול. תוך שהוא התייחסות לשיטות השונות, המאפשרות לכל אחד לנהוג לפי רבותיו.

את החוברת ערך ליקט וסיכם - ר' משה כהן תלמיד הישיבה [שיעור ג'] 

ועל החוברת עברו והגיהו רבנים נוספים ובינהם ראש כולל הלכה בישיבה הרב יעקב סבתו.

ותיקנו ואישרו הכתוב שלא נפלו בו שגיאות.

החוברת יוצאת לאור בסיעתה דשמיה על ידי מכון והלכת בדרכיו.

מכון והלכת בדרכיו שעל ידי הישיבה הגבוהה במצפה יריחו הוקם מתוך מטרה

לפתח את עולם המידות והערכים ברוח תורת ארץ ישראל מתוך בריאות וטבעיות וגדלות המוחין.

 

בעזרת ה׳ בשנה הקרובה נשיק בית הוראה לתשובות בהלכה! שהחוברת הזו כעין סנונית ראשונה שלו.

זאת בנוסף לבית הדין שעל ידי הישיבה הגבוהה המשמש כזרוע הביצועית של המכון ופועל ב"ה בשנתיים האחרונות.

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת שמות - ביד תשלח

מתווך דירות מנסה לעניין לקוח בדירת גג יוקרתית. המתווך פורס מפה לפני הלקוח ומתאר בפניו את מעלותיה של הדירה המוצעת וא...
logo arc פרשת ויגש - הכל צפוי והרשות נתונה נפוץ

לכאורה יש כאן סתירה גלויה בין הפִּסקה "הכול צפוי", שמשמעותה היא, שכל מה שמתרחש הוא תכנון אלוקי מלמעלה, לבין הפִּסקה "ו...
פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל נפוץ

34 שנים עברו מאז התגלה חלום הסולם הנשגב ליעקב אבינו. הגיעה השעה לקיום נדרו ולבנות בית לעבודת ה' בבית אל "וַיַּצֵּב יַע...
פרשת ויצא - משאלת לב פרשת ויצא - משאלת לב נפוץ

האם אנחנו רשאים לבקש מאת ה' כל מה שלבנו חפץ ולא תֵחַשֵׁב פנייתנו אליו כחוצפה? ...
logo arc פרשת תולדות - הבורא והמשגיח נפוץ

logo arc חיי שרה - שליחות גורלית נפוץ

אם ראית פרשה שנאמרה ונשנית, אות הוא כי התורה הצפינה כאן מידע חשוב. את המידע הזה נוכל לגלות על ידי השוואה בין שתי הפרש...