logo arc

מדריך הלכתי לקניית ארבעת המינים נפוץ

בסיעתה דשמייה זכינו להוציא חוברת חדשה לקראת חג הסוכות תש"פ 

'מדריך הלכתי לקניית ארבעת המנים' 

החוברת מסכמת את עיקרי ההלכות בצורה תמציתית המתייחסת לפרטי ההלכות והדעות השונות,

ומניחה לפני הלומד את הדרך כיצד לפעול. תוך שהוא התייחסות לשיטות השונות, המאפשרות לכל אחד לנהוג לפי רבותיו.

את החוברת ערך ליקט וסיכם - ר' משה כהן תלמיד הישיבה [שיעור ג'] 

ועל החוברת עברו והגיהו רבנים נוספים ובינהם ראש כולל הלכה בישיבה הרב יעקב סבתו.

ותיקנו ואישרו הכתוב שלא נפלו בו שגיאות.

החוברת יוצאת לאור בסיעתה דשמיה על ידי מכון והלכת בדרכיו.

מכון והלכת בדרכיו שעל ידי הישיבה הגבוהה במצפה יריחו הוקם מתוך מטרה

לפתח את עולם המידות והערכים ברוח תורת ארץ ישראל מתוך בריאות וטבעיות וגדלות המוחין.

 

בעזרת ה׳ בשנה הקרובה נשיק בית הוראה לתשובות בהלכה! שהחוברת הזו כעין סנונית ראשונה שלו.

זאת בנוסף לבית הדין שעל ידי הישיבה הגבוהה המשמש כזרוע הביצועית של המכון ופועל ב"ה בשנתיים האחרונות.

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

פרשת לך לך - קום התהלך בארץ פרשת לך לך - קום התהלך בארץ נפוץ

האם לאברהם אבינו, בחיר ה', שקיבל כל כך הרבה מתנות והבטחות מאת ה', לא היה על מה להודות? השאלה הזאת תוביל אותנו להעמקה בה...
פרשת נח - גאולת האדמה פרשת נח - גאולת האדמה נפוץ

נח שהוא איש האדמה, קובע את עצמו במקום אחד ונוטע בו כרם ענבים. נח מקווה, שהיין שיפיק מן הכרם, ישמש קרבן לה' כנסך על גבי ה...
logo arc פרשת בראשית - שילוח וגירוש נפוץ

כישלונו של אדם הראשון במילוי המצווה האחת והיחידה שהיה עליו לבצע, הוביל אותו חוץ לגן עדן. גם קין, בנו של אדם הראשון, שה...
פרשת וילך - הסתר פנים פרשת וילך - הסתר פנים נפוץ

מהו העונש הצפוי על הפרת הברית? ה' מודיע שהוא רק מסתיר את פניו, אולם אין מצידו הפרת הברית. במילים אחרות, למרות שעם ישרא...
פרשת ניצבים - סולם התשובה פרשת ניצבים - סולם התשובה נפוץ

פרשת ניצבים מתארת בצורה מדויקת ובפירוט רב את תהליך התשובה שיתחולל בעם ישראל באחרית הימים. סולם התשובה הזה מכיל ארב...