logo arc

עוברים לפנימייה החדשה! נפוץ

ב"ה לאחר 30 שנה בהם תלמידי הישיבה הגבוהה במצפה יריחו התגוררו בקרוונים ובמבנים יבילים
ושנים של בנייה ומאמץ מרובה זכו החודש תלמידי הישיבה הגבוהה לעבור למבנה פנימייה חדש.
שיחנך יחד עם בית המדרש החדש של הישיבה הגבוהה באירוע מיוחד של פעם ב30 שנה!
מבנה הפנימייה יחליף את הקרוואנים בהם התגוררו תלמידי הישיבה הגבוהה.

הישיבה הגבוהה במצפה יריחו הוקמה לפני 30 שנה ע"י הרב שבתי סבתו.
הישיבה הגבוהה מאפשרת לכל תלמיד לימוד ארוך ומשמעותי לפני השירות הצבאי ואחריו, לימוד שמאפשר בניין קומה רוחנית שלמה.
מבנה הישיבה הגבוהה מאפשר לכל בחור להתגייס בשלב הנכון ביותר בהתפתחותו האישית והרוחנית.
יש שמתגייסים אחר שנים מועטות יותר ויש לאחר שנים מרובות יותר.
ישנו לוויו אישי משמעותי של צוות הישיבה בכל הנושא הצבאי: לפניו ,במהלכו ואחריו.
הלימוד בישיבה מתפרס על כל חלקי התורה. בדגש על גמרא בעיון. השיעורים השונים והמגוונים פותחים את הדלת לתלמידים בעלי סגנונות שונים , ומפתחים כל בחור לפי כשורנו ונטיית נפשו .
עם זאת מדגש בישיבה גם החיבור לכלל הישיבה וכלל עם ישראל. דרך חינוכית זו באווירה החמה והמשפחתית הקיימת בישיבה יוצרת הפרייה יצירה וחידוש,
הן בלימוד והן בהתפתחות האישיותית. בישיבה לומדים כ 200 בחורים ואברכים, כן ירבו, האברכים המתגוררים בישוב ושותפים לעשייה החינוכית במקום ובאזור כולו.
מאות מבוגרי הישיבה משמשים כמורים ואנשי חינוך וממשיכים ומשפיעים את אורה של הישיבה. ועשרות רבנים מבוגרי הישיבה הגבוהה מנהיגים קהילות ובתי כנסת.

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת שמות - ביד תשלח חדש

מתווך דירות מנסה לעניין לקוח בדירת גג יוקרתית. המתווך פורס מפה לפני הלקוח ומתאר בפניו את מעלותיה של הדירה המוצעת וא...
logo arc פרשת ויגש - הכל צפוי והרשות נתונה נפוץ

לכאורה יש כאן סתירה גלויה בין הפִּסקה "הכול צפוי", שמשמעותה היא, שכל מה שמתרחש הוא תכנון אלוקי מלמעלה, לבין הפִּסקה "ו...
פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל נפוץ

34 שנים עברו מאז התגלה חלום הסולם הנשגב ליעקב אבינו. הגיעה השעה לקיום נדרו ולבנות בית לעבודת ה' בבית אל "וַיַּצֵּב יַע...
פרשת ויצא - משאלת לב פרשת ויצא - משאלת לב נפוץ

האם אנחנו רשאים לבקש מאת ה' כל מה שלבנו חפץ ולא תֵחַשֵׁב פנייתנו אליו כחוצפה? ...
logo arc פרשת תולדות - הבורא והמשגיח נפוץ

logo arc חיי שרה - שליחות גורלית נפוץ

אם ראית פרשה שנאמרה ונשנית, אות הוא כי התורה הצפינה כאן מידע חשוב. את המידע הזה נוכל לגלות על ידי השוואה בין שתי הפרש...