logo arc

עוברים לפנימייה החדשה! נפוץ

ב"ה לאחר 30 שנה בהם תלמידי הישיבה הגבוהה במצפה יריחו התגוררו בקרוונים ובמבנים יבילים
ושנים של בנייה ומאמץ מרובה זכו החודש תלמידי הישיבה הגבוהה לעבור למבנה פנימייה חדש.
שיחנך יחד עם בית המדרש החדש של הישיבה הגבוהה באירוע מיוחד של פעם ב30 שנה!
מבנה הפנימייה יחליף את הקרוואנים בהם התגוררו תלמידי הישיבה הגבוהה.

הישיבה הגבוהה במצפה יריחו הוקמה לפני 30 שנה ע"י הרב שבתי סבתו.
הישיבה הגבוהה מאפשרת לכל תלמיד לימוד ארוך ומשמעותי לפני השירות הצבאי ואחריו, לימוד שמאפשר בניין קומה רוחנית שלמה.
מבנה הישיבה הגבוהה מאפשר לכל בחור להתגייס בשלב הנכון ביותר בהתפתחותו האישית והרוחנית.
יש שמתגייסים אחר שנים מועטות יותר ויש לאחר שנים מרובות יותר.
ישנו לוויו אישי משמעותי של צוות הישיבה בכל הנושא הצבאי: לפניו ,במהלכו ואחריו.
הלימוד בישיבה מתפרס על כל חלקי התורה. בדגש על גמרא בעיון. השיעורים השונים והמגוונים פותחים את הדלת לתלמידים בעלי סגנונות שונים , ומפתחים כל בחור לפי כשורנו ונטיית נפשו .
עם זאת מדגש בישיבה גם החיבור לכלל הישיבה וכלל עם ישראל. דרך חינוכית זו באווירה החמה והמשפחתית הקיימת בישיבה יוצרת הפרייה יצירה וחידוש,
הן בלימוד והן בהתפתחות האישיותית. בישיבה לומדים כ 200 בחורים ואברכים, כן ירבו, האברכים המתגוררים בישוב ושותפים לעשייה החינוכית במקום ובאזור כולו.
מאות מבוגרי הישיבה משמשים כמורים ואנשי חינוך וממשיכים ומשפיעים את אורה של הישיבה. ועשרות רבנים מבוגרי הישיבה הגבוהה מנהיגים קהילות ובתי כנסת.

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc 034 ta'anit 18a נפוץ

logo arc 033 ta'anit 17b נפוץ

logo arc 032 ta'anit 17a נפוץ

logo arc 031 ta'anit 16b נפוץ

logo arc 030 ta'anit 16a נפוץ

logo arc 057 ta'anit 29b נפוץ