logo arc

מסיבת חנוכה - בסימן החינוך! נפוץ

חנוכה - בסימן החינוך. השנה קיימנו בישיבה הגבוהה מסיבת חנוכה בסימן החינוך. 
במטרה - להעלות על נס את בוגרי ותלמידי הישיבה העוסקים במלאכת החינוך.
זכינו לשיחות מיוחדת מאת בוגרינו היקרים - הרב דוד אמיתי {ראש ישיבת תפוח}, הרב רעי פרץ {ראש מכינת עצמונה}, הרב ניר אפרתי {ראש אולפנה} הרב מנחם באב"ד {סגן ראש הישיבה}
מאות מבוגרי הישיבה עוסקים כיום בחינוך, ונמצאים בכל שדרות ההשפעה במרחב החינוכי במדינת ישראל.בחינוך הפורמלאי והבלתי פורמלי.
באירוע הוקרן סרטון מיוחד בהשתתפות בוגרי הישיבה העוסקים בחינוך מהגנים ועד- מכינות וישיבות.
האירוע בהשתתפות ראשי הישיבה הרמי"ם תלמידי הישיבה וקהילת הישיבה.
 
מרן ראש הישיבה:
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hOWsaGaxhw8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
הרב דוד אמיתי:
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/PHefybbXUgU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת שמות - ביד תשלח חדש

מתווך דירות מנסה לעניין לקוח בדירת גג יוקרתית. המתווך פורס מפה לפני הלקוח ומתאר בפניו את מעלותיה של הדירה המוצעת וא...
logo arc פרשת ויגש - הכל צפוי והרשות נתונה נפוץ

לכאורה יש כאן סתירה גלויה בין הפִּסקה "הכול צפוי", שמשמעותה היא, שכל מה שמתרחש הוא תכנון אלוקי מלמעלה, לבין הפִּסקה "ו...
פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל נפוץ

34 שנים עברו מאז התגלה חלום הסולם הנשגב ליעקב אבינו. הגיעה השעה לקיום נדרו ולבנות בית לעבודת ה' בבית אל "וַיַּצֵּב יַע...
פרשת ויצא - משאלת לב פרשת ויצא - משאלת לב נפוץ

האם אנחנו רשאים לבקש מאת ה' כל מה שלבנו חפץ ולא תֵחַשֵׁב פנייתנו אליו כחוצפה? ...
logo arc פרשת תולדות - הבורא והמשגיח נפוץ

logo arc חיי שרה - שליחות גורלית נפוץ

אם ראית פרשה שנאמרה ונשנית, אות הוא כי התורה הצפינה כאן מידע חשוב. את המידע הזה נוכל לגלות על ידי השוואה בין שתי הפרש...