logo arc

שבת הורים תש"פ נפוץ

 

שבת מופלאה עם תלמידי הישיבה והורי שיעור א'!
זכינו להתרוממות רוח בתפילות, בסעודות, בדברי התורה ובענג שבת.
שיתפנו את ההורים בעבודה החינוכית הנעשית בישיבה במהלך השנה, וסיפרנו קצת על החזון והשאיפות שיש לישיבה ולתלמידים ב"ה.
תודה רבה לכלל תלמידי הישיבה על שיתוף הפעולה לראש הישיבה, ולרמים ובני משפחותיהם.
 

 

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc 034 ta'anit 18a נפוץ

logo arc 033 ta'anit 17b נפוץ

logo arc 032 ta'anit 17a נפוץ

logo arc 031 ta'anit 16b נפוץ

logo arc 030 ta'anit 16a נפוץ

logo arc 057 ta'anit 29b נפוץ