logo arc

סדר טו בשבט נפוץ

חוברת מיוחדת של סדר טו בשבט עם דברי תורה ומאמרים על שבעת המינים חביבות וחשיבות ארץ ישראל מפי רבני הישיבה.

סדר טו בשבט מפואר עם תפילות פסוקים ותוכן על כל פרי ומאמרים מלווים וסיפורים למהלך הסדר - הופק לרגל אירוע 'חנוכת בית המדרש של הישיבה הגבוהה' - שבט תש"פ

 

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc 034 ta'anit 18a נפוץ

logo arc 033 ta'anit 17b נפוץ

logo arc 032 ta'anit 17a נפוץ

logo arc 031 ta'anit 16b נפוץ

logo arc 030 ta'anit 16a נפוץ

logo arc 057 ta'anit 29b נפוץ