logo arc

סדר טו בשבט נפוץ

חוברת מיוחדת של סדר טו בשבט עם דברי תורה ומאמרים על שבעת המינים חביבות וחשיבות ארץ ישראל מפי רבני הישיבה.

סדר טו בשבט מפואר עם תפילות פסוקים ותוכן על כל פרי ומאמרים מלווים וסיפורים למהלך הסדר - הופק לרגל אירוע 'חנוכת בית המדרש של הישיבה הגבוהה' - שבט תש"פ

 

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

גאולה משולשת לשבועות גאולה משולשת לשבועות חדש נפוץ

האם אדם כבועז שהיה בן שמונים, שופט ומנהיג, ישתתף אישית בזריית גורן שעורים שהם מאכל בהמה? הייתכן כי בועז הולך לשכב ול...
logo arc מקורות לשיעור מקראי קודש נפוץ

מקורות לשיעור שיימסר ע"י מרן ראש הישיבה בערב אבות ובנים (בזום) כולל שאלות מנחות הלימוד מוקדש לעילוי נשמתו של דוד וי...
logo arc 050 hagigah 26b נפוץ

logo arc 051 hagigah 27a נפוץ

logo arc 047 hagigah 25a נפוץ

logo arc 048 hagigah 25b נפוץ