logo arc

מספרים על הרב נריה נפוץ

הרב משה צבי נריה "אבי הכיפות הסרוגות" היה "רב" "מחנך" "ומנהיג רוחני".

הרב זכה ללמד מאות תלמידים בישיבת כפר הרואה, והיה לרב חלק גדול גם בהקמת הישיבה.

זכינו לערוך בישיבה שיחות טד - הרצאות של עד 20 ולספר קצת על דמותו של הרב.

חלק מהרמי"ם בישיבה הם תלמידו של הרב והם שיתפו אותנו ב סיפורים זכרונות ודברי הספד.

הרב אלון בן נתן ר"מ בישיבה [ומתלמידי הרב]:

 

הרב זוכר מיכאלי ר"מ בישיבה [ומתלמידי הרב]:

 

הרב חיים גרינשפן ר"מ בישיבה הגבוהה [ומתלמידי הרב]:

 

הרב יצחק סבתו - ראש הישיבה הגבוהה:

 

 

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת שופטים - תמים תהיה נפוץ

ההיסחפות אחרי מגידי עתידות למיניהם, עלולה לגרום חורבן והרס ליחיד ולאומה לא פחות מן ההישענות על פסילי עץ ואבן. התור...
פרשת ואתחנן - כח ברוח השם פרשת ואתחנן - כח ברוח השם נפוץ

המשולש הזה של תורה, תפילה ונבואה, הוא משולש שווה שוקיים. שתי צלעות המשולש הם תורה ותפילה. התורה היא דרך ה' המכַוונת א...
פרשת עקב - המבחן באמוני פרשת עקב - המבחן באמוני נפוץ

לשם מה צריך ה' לנסות אדם בודד או עם שלם, הרי הוא מכיר את היכולת הפוטנציאלית עד תומה? מכאן שמטרת הניסיון והמבחן איננה ...
פרשת ראה - צדק ומשפט חסד ורחמים פרשת ראה - צדק ומשפט חסד ורחמים נפוץ

עלינו להתעמק יותר בהגדרת מידת הרחמים. מטבע הדברים, רחמים מהווים גם ביטוי לחולשה אנושית. קיים בנו קושי רגשי רב לראות...
logo arc פרשת דברים - תוכחה טהורה נפוץ

"אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה...". האם באמת רק את הדברים האלה אמר משה רבנו? היכן כל התורה כולה? מדוע נפסלו...
logo arc פרשת מסעי - צופן המסעות נפוץ

מי שרגיל בפסוקי התורה המתומצתים ורַבֵּי-המשמעות, מתקשה למצוא משמעות לפירוט מסעות בני ישראל במדבר. איזה ערך יש לדין ...