logo arc

מטרת החיים | הרב שבתי סבתו בניחום אבלים בבית משפחת פז | סיוון תשעט נפוץ

 חלל גדול נוצר בעולם. לפני מספר ימים הוודענו לכך שאחד מבוגרי הישיבה האהובים (מחזור יא) אליעזר יוסף פז השיב את נשמתו לבורא. ....

ראש הישיבה הרב שבתי סבתו ספד לו:

עם כל הקושי שאליעזר עבר הוא נשאר תמיד עם פנים מחיכות. ביקרתי אותו לפני מספר חודשים הוא סבל סבל איום אך העניים שלו האירו והוא סיפר לי על הגעגוע לו לימים בישיבה. אליעזר היה בחור מתוק, ומאוד רגיש, אך היה גם בחור מאוד פעלתן.

העבודה שלו עם בני נוער העבודה הקהילתית שעשה והשליחות שלקח על עצמו. כל הכוחות שלו נווטו בשביל עם ישראל. גם בזמנים הקשים הוא עשה מעל ומעבר למה שהיה יכול וראה את השליחות שלו מעבר ומעבר.

אליעזר המתוק שהיה חלק מאתנו-איננו. נשמתו הטהורה שבה אל מקור מחצבתה אחרי מחלה קשה שזיככה אותו בייסוריה וכך שב נקי וטהור לקודש הקדשים בשמיים. המרחם ינחם את המשפחה בתוך אבלי ציון וירושלים. 

המשפחה יושבת שבעה בבית משפחת פז (רחוב המוריה 54) מצפה יריחו. שחרית - 8:00 מנחה - 19:15 ערבית - 20:10

הוספת תגובה

קטגוריות