logo arc

תורת חסד על לשונה חדש

מידי יום שישי יוצאים תלמידי הישיבה לשמח חולים בבית החולים שערי צדק.

במקום להגיע מוקדם הבייתה ולנוח בשישי, בוחרים התלמידים לתת מעצמם.

התלמידים מסתובבים בין המחלקות מנגנים מדברים ומתפללים עם החולים.

העיתונאי עקיבא נוביק [ערוץ 13] תפס את הרגע הזה לאחר שנה של פעילות והפוסט זכה למאות לייקים...

 

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת דברים - תוכחה טהורה נפוץ

"אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה...". האם באמת רק את הדברים האלה אמר משה רבנו? היכן כל התורה כולה? מדוע נפסלו...
logo arc פרשת מסעי - צופן המסעות נפוץ

מי שרגיל בפסוקי התורה המתומצתים ורַבֵּי-המשמעות, מתקשה למצוא משמעות לפירוט מסעות בני ישראל במדבר. איזה ערך יש לדין ...
logo arc פרשת פנחס - פנחס הוא אליהו נפוץ

מה פירוש הדבר שפינחס הוא אליהו?על שאלה זו משיב המדרש בפרקי דרבי אליעזר: "היסב הקב"ה שמו של פינחס כשמו של אליהו מתושב...