logo arc

מישמר התעוררות וסליחות מיוחד! נפוץ

כהכנה לימים הנוראים קיימנו בישיבה ליל מישמר מיוחד!

שיחת חיזוק מאת הרב יואב אוקנין, התוועדות עם הרב אורי סעייד

לימוד עוצמתי של תלמידי הישיבה בחברותות ובחבורות לימוד

ולאחר מכן - סליחות בבית המדרש החדש של הישיבה הגבוהה

בהשתתפות- ראש הישיבה הגבוהה הרב יצחק סבתו, הרב אורי סעייד, הרב שלמה סעייד, הרב אריאל מורה ועוד.

זכינו לחיזוק מיוחד ובהשתתפותם של תלמידי ישיבת השש-הסדר בקריית אונו!

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

פרשת לך לך - קום התהלך בארץ פרשת לך לך - קום התהלך בארץ נפוץ

האם לאברהם אבינו, בחיר ה', שקיבל כל כך הרבה מתנות והבטחות מאת ה', לא היה על מה להודות? השאלה הזאת תוביל אותנו להעמקה בה...
פרשת נח - גאולת האדמה פרשת נח - גאולת האדמה נפוץ

נח שהוא איש האדמה, קובע את עצמו במקום אחד ונוטע בו כרם ענבים. נח מקווה, שהיין שיפיק מן הכרם, ישמש קרבן לה' כנסך על גבי ה...
logo arc פרשת בראשית - שילוח וגירוש נפוץ

כישלונו של אדם הראשון במילוי המצווה האחת והיחידה שהיה עליו לבצע, הוביל אותו חוץ לגן עדן. גם קין, בנו של אדם הראשון, שה...
פרשת וילך - הסתר פנים פרשת וילך - הסתר פנים נפוץ

מהו העונש הצפוי על הפרת הברית? ה' מודיע שהוא רק מסתיר את פניו, אולם אין מצידו הפרת הברית. במילים אחרות, למרות שעם ישרא...
פרשת ניצבים - סולם התשובה פרשת ניצבים - סולם התשובה נפוץ

פרשת ניצבים מתארת בצורה מדויקת ובפירוט רב את תהליך התשובה שיתחולל בעם ישראל באחרית הימים. סולם התשובה הזה מכיל ארב...