logo arc

ביקור ישיבת מצפה רחובות נפוץ

בעיצומו של חודש אלול [תשע"ט] זכינו לביקור מיוחד של תלמידי ורבני ישיבת "מצפה רחובות"

מחזור א' של הישיבה התיכונית החדשה המשמשת כשלוחה חינוכית של הישיבה בעיר רחובות.

התלמידים סיירו בישיבה, ערכו מעמד סיומי מסכתות מרגש, וזכו לשיעור מיוחד עם מרן ראש הישיבה בחדר המדע.

אנו מברכים את הישיבה החדשה את הרמי"ם ואת התלמידים - שימשיכו להגדיל תורה ולהאדירה!

ובעזרת ה' - יזכו ליישם את החזון הגדול - "ללמוד על מנת ללמד!" 

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת שמות - ביד תשלח

מתווך דירות מנסה לעניין לקוח בדירת גג יוקרתית. המתווך פורס מפה לפני הלקוח ומתאר בפניו את מעלותיה של הדירה המוצעת וא...
logo arc פרשת ויגש - הכל צפוי והרשות נתונה נפוץ

לכאורה יש כאן סתירה גלויה בין הפִּסקה "הכול צפוי", שמשמעותה היא, שכל מה שמתרחש הוא תכנון אלוקי מלמעלה, לבין הפִּסקה "ו...
פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל נפוץ

34 שנים עברו מאז התגלה חלום הסולם הנשגב ליעקב אבינו. הגיעה השעה לקיום נדרו ולבנות בית לעבודת ה' בבית אל "וַיַּצֵּב יַע...
פרשת ויצא - משאלת לב פרשת ויצא - משאלת לב נפוץ

האם אנחנו רשאים לבקש מאת ה' כל מה שלבנו חפץ ולא תֵחַשֵׁב פנייתנו אליו כחוצפה? ...
logo arc פרשת תולדות - הבורא והמשגיח נפוץ

logo arc חיי שרה - שליחות גורלית נפוץ

אם ראית פרשה שנאמרה ונשנית, אות הוא כי התורה הצפינה כאן מידע חשוב. את המידע הזה נוכל לגלות על ידי השוואה בין שתי הפרש...