logo arc

ביקור ישיבת מצפה רחובות נפוץ

בעיצומו של חודש אלול [תשע"ט] זכינו לביקור מיוחד של תלמידי ורבני ישיבת "מצפה רחובות"

מחזור א' של הישיבה התיכונית החדשה המשמשת כשלוחה חינוכית של הישיבה בעיר רחובות.

התלמידים סיירו בישיבה, ערכו מעמד סיומי מסכתות מרגש, וזכו לשיעור מיוחד עם מרן ראש הישיבה בחדר המדע.

אנו מברכים את הישיבה החדשה את הרמי"ם ואת התלמידים - שימשיכו להגדיל תורה ולהאדירה!

ובעזרת ה' - יזכו ליישם את החזון הגדול - "ללמוד על מנת ללמד!" 

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

פרשת לך לך - קום התהלך בארץ פרשת לך לך - קום התהלך בארץ נפוץ

האם לאברהם אבינו, בחיר ה', שקיבל כל כך הרבה מתנות והבטחות מאת ה', לא היה על מה להודות? השאלה הזאת תוביל אותנו להעמקה בה...
פרשת נח - גאולת האדמה פרשת נח - גאולת האדמה נפוץ

נח שהוא איש האדמה, קובע את עצמו במקום אחד ונוטע בו כרם ענבים. נח מקווה, שהיין שיפיק מן הכרם, ישמש קרבן לה' כנסך על גבי ה...
logo arc פרשת בראשית - שילוח וגירוש נפוץ

כישלונו של אדם הראשון במילוי המצווה האחת והיחידה שהיה עליו לבצע, הוביל אותו חוץ לגן עדן. גם קין, בנו של אדם הראשון, שה...
פרשת וילך - הסתר פנים פרשת וילך - הסתר פנים נפוץ

מהו העונש הצפוי על הפרת הברית? ה' מודיע שהוא רק מסתיר את פניו, אולם אין מצידו הפרת הברית. במילים אחרות, למרות שעם ישרא...
פרשת ניצבים - סולם התשובה פרשת ניצבים - סולם התשובה נפוץ

פרשת ניצבים מתארת בצורה מדויקת ובפירוט רב את תהליך התשובה שיתחולל בעם ישראל באחרית הימים. סולם התשובה הזה מכיל ארב...