logo arc

הדרן עליך כל השס! נפוץ

במעמד אלפי המשתתפים בסיום הש"ס המרכזי של הציונות הדתית  מרן ראש הישיבה הרב שבתי סבתו, סיים את הש"ס כנציג הציונות הדתית, הרב סבתו מחלוצי מהפכת לימוד הש"ס בבקיאות בישיבות התיכוניות ובלימוד הדף היומי ע"י שיעוריו בתלמוד המוקלט והפצתם בכל רחבי העולם.

 

"התלמוד הבבלי איננו מפעל של איש אחד, אלא יצירה רוחנית מופלאה של כל בית ישראל באמצעות מורי דרכו", אומר הרב סבתו, "שרשרת ארוכה של אלפי תנאים ואמוראים לאורך מאות בשנים".

"איני יודע במה זכיתי לסיים בשמכם את השורות האחרונות של מסכת נידה, האחרונה במסכתות הש"ס"
בשורות האחרונות אנחנו מקבלים מסר מאליהו הנביא, שכל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. רק אליהו הנביא המקשר בין העולם הבא לעולם הזה יכול להבטיח הבטחה כזאת.
אתם לומדי הדף היומי ותורת ה', אתם הדבקים במצוות ה', אתם אבני החפץ המזהירים והמאירים שעתידים למלא כל רחוב וכל פינה בארץ ישראל.
תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בעל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא שנאמר "הליכות עולם לו" אל תקרי הליכות אלא הלכות.
ולכם לומדי הש"ס האהובים אומר בקול גדול: ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום.

בתחילת דרכו מכר שלושה מיליון קלטות, שהפכו לעשרות אלפי דיסקים, וכיום עם סיום הש"ס ולרגל תחילת מחזור הלימוד החדש הושק דיסק און קי המכיל את השיעורים על כל התלמוד.

לפני כ30 כשעוד לא היה מקובל ללמוד בבקיאות פתח הרב את התכנית ללימוד כל השס, ולאחר מכן ביחד עם חבורת תלמידיו יישמו את תכנית הלימוד בישיבה התיכונית במצפה ירחו, המעבירה את חלום סיומי המסכתות והש"ס, והשפעותיה ניכרות בעולם הישיבות התיכוניות והמכינות ובלומדי הדף היומי בכל רחבי הארץ.

 

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

פרשת בשלח - מעגלים בשירת הים פרשת בשלח - מעגלים בשירת הים חדש

בקיעת ים סוף וטביעתו של חיל פרעה ופרשיו, הם ניסים מופלאים המעוררים התפעלות אדירה המתורגמת לשירה נבואית. עם ישראל שא...
פרשת יתרו - שוכן בערפל פרשת יתרו - שוכן בערפל חדש

לדמיון הפרוע, תפקיד מרכזי בעבודת האלילים. ככל שהאליל דומם יותר, כך הוא משרת טוב יותר את נתינו. עבודת האלילים משתקת את...
פרשת משפטים - עין תחת עין פרשת משפטים - עין תחת עין חדש

התורה שבכתב דואגת לפזר רמזים במקומות שונים, ואת המפתח להבנתם ולקישורם זה לזה, היא מפקידה בידיה של התורה שבעל פה. המא...
logo arc פרשת שמות - ביד תשלח נפוץ

מתווך דירות מנסה לעניין לקוח בדירת גג יוקרתית. המתווך פורס מפה לפני הלקוח ומתאר בפניו את מעלותיה של הדירה המוצעת וא...
logo arc פרשת ויגש - הכל צפוי והרשות נתונה נפוץ

לכאורה יש כאן סתירה גלויה בין הפִּסקה "הכול צפוי", שמשמעותה היא, שכל מה שמתרחש הוא תכנון אלוקי מלמעלה, לבין הפִּסקה "ו...
פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל נפוץ

34 שנים עברו מאז התגלה חלום הסולם הנשגב ליעקב אבינו. הגיעה השעה לקיום נדרו ולבנות בית לעבודת ה' בבית אל "וַיַּצֵּב יַע...