ארכיון שיעורים ישיבה גבוהה

מסמכים

logo arc

אורות הקודש , שיעור מספר 22 , - פסקאות לז, לח נפוץ

logo arc

אורות הקודש , שיעור מספר 21 , פסקאות לה, לו נפוץ

logo arc

אורות הקודש , שיעור מספר 20 , פסקאות לג - לד נפוץ

logo arc

אורות הקודש א', שיעור מספר 7 , פסקאות ט, י נפוץ

logo arc

אורות הקודש א', שיעור מספר 6 , המשך פסקה ח נפוץ

logo arc

אורות הקודש א', שיעור מספר 5 , פסקאות ז, ח נפוץ

logo arc

אורות הקודש א', שיעור מספר 1 , פסקאות א, ב נפוץ

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

מאמר אסתר מאמר אסתר חדש

במה זכו אסתר המלכה ומרדכי היהודי, שאיגרת הפורים אשר שלחו לכל תפוצות העם היהודי, תתקיים לנצח?...
הרב גרינשפן מתלמידי הרב נריה הרב גרינשפן מתלמידי הרב נריה נפוץ

PARASHAT PEKUDEI - The Gate of Reduction PARASHAT PEKUDEI - The Gate of Reduction נפוץ

At the point at which the Written Torah and Oral Torah converge, the picture reverses itself: klal u’prat becomes prat u’klal. Analyzing this intriguing concept, we discover that every transition from a spi...