אורות הקודש א', שיעור מספר 9 , תחילת פרק שני, פסקאות יד, טו, טז, יז - איחוד הנסתר והנגלה

logo arc

אורות הקודש א', שיעור מספר 9 , תחילת פרק שני, פסקאות יד, טו, טז, יז - איחוד הנסתר והנגלה נפוץ

הוספת תגובה

קטגוריות