הרב אלי סדן - בנושא עבודת השם אינדיבידואליזם או כלליות?

logo arc

הרב אלי סדן - בנושא עבודת השם אינדיבידואליזם או כלליות? נפוץ

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

פרשת בחוקתי - גבול אמונה וביטחון פרשת בחוקתי - גבול אמונה וביטחון נפוץ

על מנת שיישמר יסוד הבחירה החופשית, חייב להיות נתק בין המעשה של האדם לבין השכר והעונש. אם הם יהיו צמודים, איזו בחירה ח...