בביאור אופן עשיית הפשרה מצאנו כמה אפשרויות באחרונים, אמנם אנו נראה כי לעולם העיקר שכל פשרה צריכה להיות קרובה לדין.

 הצ'ק הוא שטר ללא תנאים, בו ניתנת פקודה לבנק לשלם סכום מסוים בתאריך נתון. (חוק פקודת השטרות סעיף 3 א). הפוסקים נחלקו בהגדרת מעמדו ההלכתי, במאמר זה נביא את ההלכות הקשורות לצי'ק, ומתבררות בדיני חושן המשפט.

 

בהזמנת מוצר דרך האינטרנט הלקוח לא קונה בדרכי הקניין המקובלים (קניין סודר, הגבהה, משיכה וכו'), השאלה היא, האם יש תוקף הלכתי לקנייה בדרך זו?

בעיית קניין דברים, היא אחת הבעיות המרכזיות שיש בחוזים, במאמר זה נדון בדרכי הפתרון לבעיית קניין דברים.

 

 

במאמר יובא ההסבר לטענת קים לי, מתי ניתן לטעון אותה, מה הן הבעיות שנוצרות כתוצאה מטענת קים לי, והעצה המובאת בפוסקים בכדי למנוע טענת קים לי.

בספר חזה התנופה (סימן מ) מובא: לאחר שהב"ד פסקו את הדין - לא ניתן לחזור ולתבוע בב"ד אחר. במאמר זה יבואר כיצד דנים היום בבית דין הגדול לערעורים?

 

התורה מתירה רק לדיינים סמוכים לדון דין תורה, היום שאין דיינים סמוכים - סמכות הדיינים לדון מצומצמת ומוגבלת רק לדבר מצוי ושיש בו הפסד ממוני.

ביאור המורכבות בסוגית נסכא דרבי אבא

 

במאמר זה יובאו השיטות ההלכתיות ביחס לנישואין אזרחיים ללא חופה וקידושין. האם יש צורך בגט, ומתי אין לתת גט לחומרא בכדי למנוע ספק ממזרות.

האם יש להימנע מחתימה על ערבות או שיש בכך משום מצוות גמילות חסדים?

 

 

ישנם מקרים בהם כלי בשרי נכנס לתוך כלי חלבי או להיפך, למשל כפית בשרית שהוכנסה לתוך חלב עם קרונפלקס. במאמר זה נדון בכל המקרים הללו.

 

 

 

ממקורות רבים בדברי חז"ל אנו למדים, כי אל לו לאדם למנוע טובה מחברו, כאשר לא נגרם לו כל הפסד או חיסרון כתוצאה מאותה טובה. במאמר זה יובאו המקורות, הכללים והסייגים לכלל זה.