הרב ישועה רטבי

                                    ר"מ בישיבה התיכונית במצפה יריחו.

                                    אחראי על מתן תשובות בבית הדין.                                    
                                    דיין באיגוד בתי הדין לממונות בישוב מצפה יריחו.

                                    דיין בבית דין "ארץ חמדה-גזית" בירושלים.

 

                                       הרב בועז באדי

                                    גר בכוכב יעקב, 
                                    מנהל התיכון בישיבה התיכונית במצפה יריחו.

                                      
 

                                      הרב זכריה רבינוביץ'

                                    גר בישוב שעלבים,
                                    ר"מ בישיבה הגבוהה בשעלבים.

                                   דיין בבית דין "ארץ חמדה-גזית" בירושלים.

 

                                      הרב אלחנן הכסטר

                                   גר בירושלים,
                                   לומד בכולל דיינות בגבעת שמואל
                                   דיין בבית הדין "ארץ חמדה-גזית" בירושלים.

 

                                     הרב דניאל לונצר

                                   גר בישוב פסגות,
                                   לומד בכולל הדיינות בפסגות
                                   דיין בבית הדין "ארץ חמדה-גזית" בירושלים.

 

                                      הרב ינון חדאד

                                    גר בקריית ארבע,
                                    לומד בכולל הדיינות בבית חגי.

 

 

                                     הרב אברהם פורטל

                                   גר בישוב עינב
                                   לומד בכולל הדיינות בעינב.

 

                                     הרב ענניאל אהרן

                                   גר ברמת השרון,
                                  לומד בכולל הדיינות ברמת השרון.

 

                                    הרב ישראל ליאור

                                    גר בבית השלום בחברון,
                                 למד בכולל הדיינות בבית חגי.

 

YOS 8798 tn