תאריך פטירה: 06.04.2011

יהי זיכרו ברוך.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים