שריינו את התאריך- כ"ח אדר, פה, בבית המדרש בישיבה הגבוהה.
ממשיכים את המסורת של יום עיון לקראת חג הפסח.
פרטים בהמשך!