א.      

  1. כאן יוכנס מלל ותמונות הסוקרים את הישיבה מיום הקמתה ועד היום כולל החזון [עם קישור לגרעינים תורניים]

להעתיק מלל מעמודי 2-3 בפרוספקט ועצב מחדש עם התמונות המופיעות שם שיותאם לקונספט החדש

[קישור לפרוספקט http://קישור לפורפקטkiryatmoshe.co.il/PROSPECT/Default.html]