חנוכת מבנה בית הדין בהשתתפות הרב הראשי הרב לאו

יום ראשון, 10 ביוני 2018