ישנם מספר מקרים בהם בית הדין טוען טענות עבור אחד מהצדדים, ולמעשה מייצג אותו באותן טענות. במאמר זה יתבארו פרטי הדינים.

 במקרים רבים בעלי הדין לא מעלים בבית הדין את הטענות המתאימות לתביעתם, לפעמים בעלי הדין יכולים לתבוע סכום גדול יותר, או לתבוע על נושאים נוספים, אך הם לא עושים זאת.

 במאמר זה מתבאר מעמדו ההלכתי של בית הדין לעבודה, והאם ניתן לבוע בבית הדין לעבודה כאשר המעסיק מתחמק ומהתל בעובד.

 מיעקב אבינו אנו למדים על נאמנות, מסירות וניצול זמן בשעות העבודה, כו כן אסור לעובד בזמן עבודתו לעבוד בעבודה נוספת שעלולה לפגוע במקום העבודה הראשון.

 קיים איסור מהתורה לכרות עץ פרי, ואף יש בכך סכנה. במאמר זה יתבארו פרטי ההלכות בדין זה.

 למערכת הניהול של ההוצאה לפועל יש סמכות לממש פסקי דין או לממש שטרי חוב (למשל: צ'קים). במאמר זה נדון האם פנייה להוצאה לפועל מותרת לפי ההלכה.

 האם ראוי להנציח שמו של תורם או שיש בכך התפארות במתן צדקה?

האם מותר למכור חמץ דרך האינטרנט? במכירת חמץ אצל הרב עושים קניין סודר, אבל באינטרנט לא עושים קניין, האם יש לכך תוקף מבחינה הלכתית?

האם דברי המשנה במסכת אבות שבן 18 לחופה זה מחייב גם היום? ואם לא מחייב - האם ההלכה מתייחסת לגיל המתאים לחתונה?

תרומת כליה בהלכה - יש בתרומת כליה מצוות גמילות חסדים ברמה גבוהה מאוד, אך החלטה על תרומת כליה צריכה להתקבל רק לאחר תהליך בירור עמוק ומקיף. במאמר ניתן לקרוא על תפקיד הכליות, וכן את התייחסות הפוסקים לתרומת כליה.

חובת הסיוע והעזרה לאדם שנמצא בסכנה נלמדת מהפסוק: "לא תעמוד על דם רעך". הפוסקים נחלקו האם מותר לאדם להיכנס לספק סכנה בכדי להציל את חברו שנמצא בסכנה וודאית.

 

האם תושבים יכולים להתנגד להקמת גן משחקים שמוקם בתחום התב"ע של הישוב אך בסמיכות לבתי תושבים.