עין הרע ביהדות - ישנם מספר מקורות מהם אנו למדים על עין הרע, וכן ישנן מספר דרכים כיצד להתייחס לעין הרע.

 

 

הדיון על זכויות יוצרים החל רק במאות שנים האחרונות, במאמר זה נביא את התייחסות ההלכה לקניין רוחני בכלל, ולאיסור העתקת יצירה (כגון ספר או תוכנה וכו') בפרט.

 

 

נציגי ועד הבית פועלים ע"פ חוק המקרקעין והתקנון המצוי, אך לפעמים נוצר סכסוך בין השכנים על רקע אי תשלום דמי וועד הבית. במאמר זה יתברר כיצד ההלכה מתייחסת לתשלום דמי וועד בית.

חרם דרבנו גרשום המונע פגיעה בצנעת הפרט כולל בתוכו בין היתר: איסור קריאת מסמך שלא שייך לו, הסתכלות במחשב חברו ללא אישורו, העברת התכתבויות במייל לצד ג, התקנת תוכנת אגרון שחושפת פרטים על אישיים על תושבי המדינה ועוד ועוד.

 

 בביאור אופן עשיית הפשרה מצאנו כמה אפשרויות באחרונים, אמנם אנו נראה כי לעולם העיקר שכל פשרה צריכה להיות קרובה לדין.

 הצ'ק הוא שטר ללא תנאים, בו ניתנת פקודה לבנק לשלם סכום מסוים בתאריך נתון. (חוק פקודת השטרות סעיף 3 א). הפוסקים נחלקו בהגדרת מעמדו ההלכתי, במאמר זה נביא את ההלכות הקשורות לצי'ק, ומתבררות בדיני חושן המשפט.

 

בהזמנת מוצר דרך האינטרנט הלקוח לא קונה בדרכי הקניין המקובלים (קניין סודר, הגבהה, משיכה וכו'), השאלה היא, האם יש תוקף הלכתי לקנייה בדרך זו?

בעיית קניין דברים, היא אחת הבעיות המרכזיות שיש בחוזים, במאמר זה נדון בדרכי הפתרון לבעיית קניין דברים.

 

 

במאמר יובא ההסבר לטענת קים לי, מתי ניתן לטעון אותה, מה הן הבעיות שנוצרות כתוצאה מטענת קים לי, והעצה המובאת בפוסקים בכדי למנוע טענת קים לי.

בספר חזה התנופה (סימן מ) מובא: לאחר שהב"ד פסקו את הדין - לא ניתן לחזור ולתבוע בב"ד אחר. במאמר זה יבואר האם ניתן לפנות לבית דין אחר בכדי לערער על פסק הדין?

 

התורה מתירה רק לדיינים סמוכים לדון דין תורה, היום שאין דיינים סמוכים - סמכות הדיינים לדון מצומצמת ומוגבלת רק לדבר מצוי ושיש בו הפסד ממוני.

ביאור המורכבות בסוגית נסכא דרבי אבא