תיקייה פסח

מסמכים

audio ארבעת הבנים שבנו ( mp3, 46.95 MB ) (1441 הורדות) נפוץ
audio בדיקת חמץ והשבתתו ( mp3, 51.92 MB ) (1399 הורדות) נפוץ
audio בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו ( mp3, 37.22 MB ) (1429 הורדות) נפוץ
video האם יש מקום לבן הרשע על שולחן הסדר? - לפסח ( mp4, 284.33 MB ) (1428 הורדות) נפוץ
audio הסבר הפיוטים של פסח ( mp3, 40.49 MB ) (1539 הורדות) נפוץ
audio הרב גיורא ברנר - כרפס פחות מכזית?! ( mp3, 53.63 MB ) (1344 הורדות) נפוץ
audio הרב יעקב כץ - סימני ליל הסדר ( mp3, 33 MB ) (1304 הורדות) נפוץ
audio הרב מיכי יוספי - הכנה לחירות ( mp3, 38.05 MB ) (1479 הורדות) נפוץ
audio הרב שינברגר - הכנה רוחנית לפסח ( mp3, 39 MB ) (1427 הורדות) נפוץ
audio חירות, הקדמה לעולת ראייה לפסח ( mp3, 51.19 MB ) (1289 הורדות) נפוץ
pdf לפסח במסות באותות ובמפתים ( pdf, 67 KB ) (705 הורדות) נפוץ
pdf לפסח - לחם עוני ( pdf, 53 KB ) (689 הורדות) נפוץ
pdf לפסח - מקדש ישראל והזמנים ( pdf, 51 KB ) (62 הורדות)
video פסח ( mp4, 40.29 MB ) (1389 הורדות) נפוץ