התלמוד המוקלט:

ראש הישיבה הרב שבתי סבתו פועל בעיקר להשרשת לימוד הש"ס בהיקף. וזאת דרך שיטת לימוד הבקיאות, ולשם כך ייסד הרב את "התלמוד המוקלט", שיעורים מוקלטים על כל הש"ס ע"י הרב עצמו.

התלמוד החזותי:
הרב שבתי סבתו אף הוציא לאור מספר חוברות בסדרת "התלמוד החזותי" - תרשימים ייחודיים המסייעים בהבנת סוגיות הגמרא. החוברות מיועדות ללמידה בבתי ספר ברחבי הארץ וכיום משמשים החוברות האלו במעל 150 בתי ספר להבנת סוגיות מורכבות בש"ס ע"י תרשימים ויזואלים מרשימים הברורים שלבסוף מביאים להבנה נכונה של הסוגייה. 

ניתן לרכוש את התלמוד החזותי המדורג ואת התלמוד המוקלט של הרב שבתי סבתו דרך חנות התלמוד המוקלט של הישיבה הנמצאת בישוב בית אל בטלפון: 02-9973383