תורת המידות בארץ ישראל

logo arc

תורת המידות בארץ ישראל נפוץ

Tagged in אליהו, ארץ, הרב, ישראל, מידות, מרדכי
הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

פרשת בחוקתי - גבול אמונה וביטחון פרשת בחוקתי - גבול אמונה וביטחון נפוץ

על מנת שיישמר יסוד הבחירה החופשית, חייב להיות נתק בין המעשה של האדם לבין השכר והעונש. אם הם יהיו צמודים, איזו בחירה ח...