חידון ברכות לתלמידי החמישית

יום ראשון, 25 בפברואר 2018