במסגרת ימי הראיונות, נבדוק את רמתו של הבן במתמטיקה ואנגלית, לכן נא להצטייד במחשבון ובמילונית.
בנוסף נא להביא ליום הבחינות את הציוד הבא:
1) צילום תעודות כיתה ז'.
2) כלי כתיבה.
3) צילום ת.ז. + ספח של ההורים.
4) דמי רישום בסך 150 ש"ח.