logo arc

וארא - המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים

אם כן מהו אותן 'סבלות מצרים'?!  מה טמון בהם לדורות?

ובלשון אחרת –   באומרנו את המילים הקדושות  'זכר ליציאת מצרים', באיזו כוונה ומשמעות נטען אותן ? 

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc הסבר הפיוטים של פסח חדש נפוץ

logo arc חירות, הקדמה לעולת ראייה לפסח חדש נפוץ