תיקייה קצרצרים

מסמכים

ויקהל פקודי

ויקהל פקודי נפוץ

logo arc

פורים תורה

פרשת משפטים

פרשת משפטים נפוץ

logo arc

פרשת בשלח נפוץ

logo arc

פרשת וארא - ידיעת ה'

ה' תובע מאתנו לדעת אותו, להכיר אותו ולבחור בחיים. אך קודם כל, ה' מראה לנו כי הוא מבין אותנו, מזדהה וכואב את כאבנו...
פרשת וארא

פרשת וארא נפוץ

מה ההבדל בין שמותיו של הקב"ה? על הקשר שבין התפילין לשם בו מתגלה ה' למשה ולעמ"י במצרים....
logo arc

פרשת ויחי דבר תורה קצר נפוץ

פרשת תולדות

פרשת תולדות נפוץ

למה רבקה מרמה את יצחק?! הרב דוד פוטש בדבר תורה קצר ומיוחד לפרשת תולדות...
וירא

וירא נפוץ

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc הסבר הפיוטים של פסח חדש נפוץ

logo arc חירות, הקדמה לעולת ראייה לפסח חדש נפוץ