מסמכים

logo arc

PARASHAT VAERA - Moshe and Aharon

When we look at these two verses describing the roles of Moshe and Aharon, a difficulty arises: They emphasize the wrong roles for each! Regarding Aharon, we know that because of his speaking skills, he was to ...
PARASHAT SH'MOT - Lights and Means

PARASHAT SH'MOT - Lights and Means

The appearance of “prophetic light” fills us with vision replete with great spiritual ambitions. Lights of this type flood the soul with longing for the revelation of the Divine Presence that is to spread t...
PARASHAT VAY’CHI - The War for Existence

PARASHAT VAY’CHI - The War for Existence

This change is critical, for we know that the division of the Nation of Israel into 12 tribes is very significant. Twelve is the number of signs of the zodiac, and the number of diagonals on a cube – symbol o...
Parashat Vayigash - A Man with Insight and Wisdom

Parashat Vayigash - A Man with Insight and Wisdom

Yosef clearly has this ability, as Pharaoh instinctively sees – but he is even more skilled than that: He was also able to implement the Divine program for the fulfillment of the Covenant Between the Pieces t...
logo arc

Parashat Vayishlach - Do Not Fear, My Servant Yaakov נפוץ

Yaakov's immediate and surprising reaction, as we read in the next verse, was fear: "He was greatly afraid!" This is precisely the opposite of his grandfather Avraham's reaction upon hearing that his nephew Lot...
Parashat Toldot- The Divine Lottery

Parashat Toldot- The Divine Lottery נפוץ

Parashat Chaye Sarah - The Full Price

Parashat Chaye Sarah - The Full Price נפוץ

This story illustrates the most basic rules of business: Where there is great demand, the price rises, and where there is too much in supply, the price decreases. In addition, the buyer always derides the mer...
Parashat Vayera - Standing Before G-d

Parashat Vayera - Standing Before G-d נפוץ

The next verses will surprise us, then, as they show that there is actually much more to "standing before Hashem" than bodily strength. It also includes the psychological and ethical capacities to speak to G-d ...
Parashat Lekh Lekha -  Personal Perfection, National Mission

Parashat Lekh Lekha - Personal Perfection, National Mission נפוץ

No rhyme or reason is presented as explanation for such a severe Divine decree. It is not likely to be a punishment for a sin, for the coming generations that are to suffer the enslavement have not yet been bor...
logo arc

Parashat Noach- Two Tiers in G-d's Name נפוץ

The Torah gives us various keys by which to understand its hidden meanings. One of the most important of these keys is the specific Name of G-d that appears in a given Torah portion or passage. Let us clarify t...

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת וארא - משה ואהרון נפוץ

ניתן את דעתנו על הביטוי "שקולים" זה כזה, ולא "שווים". ההבדל בין שניהם הוא, ששווים - פירושו שווים בכל, ושקולים פירושו - ש...
פרשת שמות - אורות וכלים פרשת שמות - אורות וכלים נפוץ

הופעת האור הנבואי פירושו, התמלאות בחזון, המכיל שאיפות רוחניות גדולות. האורות האלו מציפים את הנפש בכמיהה וגעגועים לג...
פרשת ויחי - מלחמת הקיום פרשת ויחי - מלחמת הקיום נפוץ

לחלוקת עם ישראל ל - 12 שבטים, יש משמעות רבה. המספר הזה, הוא מספר החודשים בשנה והוא מספר האלכסונים בצלעות הקובייה....
פרשת ויגש - איש נבון וחכם פרשת ויגש - איש נבון וחכם נפוץ

התורה מקדישה מקום נרחב לתיאור החכמה והתבונה שגילה יוסף, בקליטת יעקב וכל זרעו אשר הגיעו מארץ ישראל. התיאור הנרחב הזה ...
logo arc חוברת מאמרים לחנוכה נפוץ

logo arc פרשת וישב - חלומות נושאי מסר נפוץ

החלום הוא מסגרת כללית, העשויה לצאת לפועל בכל מיני דרכים. משל לרעיון, שאפשר לעצב אותו בכמה אופנים. המעצֵב, הוא זה שיקב...