מסמכים

Parashat B'shalach  - Circles in the Song of the Sea

Parashat B'shalach - Circles in the Song of the Sea

Parashat B'shalach tells us the incredible story of the miracles of the Splitting of the Red Sea and the drowning of Pharaoh’s army. The young Jewish nation witnesses its salvation and is overtaken with treme...
Parashat Yitro - He Who Dwells in the Mist

Parashat Yitro - He Who Dwells in the Mist

Who has not seen a little girl playing with her dolls? Involving them in her imaginary stories, she speaks to them freely as if they can hear – and then she has the doll “answer” her with whatever answer ...
Parashat Mishpatim - An Eye for an Eye

Parashat Mishpatim - An Eye for an Eye

Parashat Mishpatim affords us an opportunity to learn of the bonds between the Written Torah and the Oral Law. The former - the Pentateuch that we read aloud each week - drops various hints throughout the text,...
logo arc

parashat shmot - Send Someone Else!

The situation can be compared to a discussion between a real estate agent and a potential buyer of a luxurious penthouse apartment. The agent spreads out a map of the building, and begins explaining the great d...
logo arc

Parashat Vayigash - All is Foreseen, Permission is Granted נפוץ

There appears to be a built-in contradiction: If “all is foreseen,” meaning that everything is a product of the Divine plan, then how can it be that “permission is granted” to each person to choose his ...
parashat Vayishlach - Rock of Israel, House of Israel

parashat Vayishlach - Rock of Israel, House of Israel נפוץ

The Torah portion of Vayishlach marks the passage of 34 years since Yaakov left his home – 34 years since his exalted dream of the heavenward-bound ladder, when G-d promised never to abandon him and to grant ...
Parashat Vayetze - The Heart's Desire

Parashat Vayetze - The Heart's Desire נפוץ

Why is it that for this-worldly requests, we must be modest, while when it comes to spirituality, we may be bold and even brazen?...
logo arc

Parashat Toldot - The Creator and the Supervisor נפוץ

Rav Ashi said: Avraham kept even the Rabbinic law of Eruv Tavshilin, as is written: "[He kept] My Torahs" – both the Written Torah and the Oral Torah. This is certainly most difficult to understand: How ca...
logo arc

Parashat Chaye Sarah - Mission of Destiny נפוץ

The Talmud seems to be saying that the Torah would repeat an entire passage even for just one new item therein. But the message is actually deeper: "When a passage is said once and then repeated, this is a sig...
logo arc

Parashat Vayera - From Covenant to Oath נפוץ

That is to say, G-d hurried to test Avraham with the Akedah right after his problematic oath to Avimelekh – and it proved to be the oath's rectification, as the above Medrash taught us. Avraham's oath had pre...

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

פרשת בשלח - מעגלים בשירת הים פרשת בשלח - מעגלים בשירת הים נפוץ

בקיעת ים סוף וטביעתו של חיל פרעה ופרשיו, הם ניסים מופלאים המעוררים התפעלות אדירה המתורגמת לשירה נבואית. עם ישראל שא...
פרשת יתרו - שוכן בערפל פרשת יתרו - שוכן בערפל נפוץ

לדמיון הפרוע, תפקיד מרכזי בעבודת האלילים. ככל שהאליל דומם יותר, כך הוא משרת טוב יותר את נתינו. עבודת האלילים משתקת את...
פרשת משפטים - עין תחת עין פרשת משפטים - עין תחת עין נפוץ

התורה שבכתב דואגת לפזר רמזים במקומות שונים, ואת המפתח להבנתם ולקישורם זה לזה, היא מפקידה בידיה של התורה שבעל פה. המא...
logo arc פרשת שמות - ביד תשלח נפוץ

מתווך דירות מנסה לעניין לקוח בדירת גג יוקרתית. המתווך פורס מפה לפני הלקוח ומתאר בפניו את מעלותיה של הדירה המוצעת וא...
logo arc פרשת ויגש - הכל צפוי והרשות נתונה נפוץ

לכאורה יש כאן סתירה גלויה בין הפִּסקה "הכול צפוי", שמשמעותה היא, שכל מה שמתרחש הוא תכנון אלוקי מלמעלה, לבין הפִּסקה "ו...
פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל פרשת וישלח - אבן ישראל ובית ישראל נפוץ

34 שנים עברו מאז התגלה חלום הסולם הנשגב ליעקב אבינו. הגיעה השעה לקיום נדרו ולבנות בית לעבודת ה' בבית אל "וַיַּצֵּב יַע...