מסמכים

Parashat Chukat - The Waters of Contention

Parashat Chukat - The Waters of Contention נפוץ

Parashat Korach - To Serve, or to Be Served?

Parashat Korach - To Serve, or to Be Served? נפוץ

A house full of Torah scrolls is one in which the books are physically inside it – but are not intrinsically connected to it. The true connection to a house takes place via something that truly represents it,...
Parashat Shlach - The Sanctity of Human Action in the Land of Israel

Parashat Shlach - The Sanctity of Human Action in the Land of Israel נפוץ

The mitzvah of separating challah joins the series of mitzvot whose essence is the rectification of the sin of the spies. Other similar mitzvot appearing in Parashat Shlach are tzitzit and the pouring of wine o...
Parashat B'haalot'cha - The Menorah and the Divine Light

Parashat B'haalot'cha - The Menorah and the Divine Light נפוץ

What does the Torah mean when it says opposite the face of the Menorah? How, actually, were the candles in the lamps arranged, and what did they illuminate? Rashi explains that the wicks of the six outer lamps ...
logo arc

Parashat Naso - The Carrier and the Carried נפוץ

How is this manifest in the pursuit of prophecy and Divine inspiration? Every prophecy is a mission, and every prophet is an emissary to Israel. A mission has a target, and the prophet must concentrate on the m...
Parashat Bechukotai - The Eternal Bond

Parashat Bechukotai - The Eternal Bond נפוץ

Our relationship with Hashem can thus be compared to a two-story building. The first floor is the strong base on which the top floor rests; it represents the deepest bonds between G-d and Israel that He will ne...
Parashat Emor - Pe'ah and First-Fruits

Parashat Emor - Pe'ah and First-Fruits נפוץ

By not specifying specific amounts, the Torah shows that it wishes to emphasize a message other than how much we must give. From Bikurim and Terumah, which he separates from his produce before he takes for hims...
Emor - Emotions of Holiness

Emor - Emotions of Holiness נפוץ

The first one tells us that we may not bring a sacrifice of an animal that is less than seven days old. The second is that in general, an animal may not be killed on the same day as its mother (though not its f...
Parashat Tazria - The Eyes of the Priest

Parashat Tazria - The Eyes of the Priest נפוץ

The Torah repeats several times that lesions of leprosy defile a person or a house only after the Cohen has seen them first and pronounced them impure. That is to say, when one sees a nega (lesion) on his body ...
Pesach - With Tests, Signs and Wonders

Pesach - With Tests, Signs and Wonders נפוץ

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת כי תצא - כבוד האדם נפוץ

ב"ה Aug. '13 אלול תשע"ג Parashat Ki Tetze פרשת כי תצא Rabbi Shabtai Sabato הרב שבתי סבתו כבוד האדם Human Dignity Employer and Employee The commandmen...
logo arc פרשת ניצבים - דרך ישרה נפוץ

מהו השער שדרכו ניתן להגיע אל הבנת מצוות ה' וקיומם? מהי דרך החיים שתוביל אל כל המצוות? המכנה המשותף של כל התשובות, נוג...
פרשת שופטים - נבואה במבחן מימושה פרשת שופטים - נבואה במבחן מימושה נפוץ

חלק לא מבוטל מן הצרות שנחתו על עם ישראל, נבע מן האשליות הוורודות שנטעו בעם נביאי השקר. המציאות הזו חייבה אמת מידה מדו...
פרשת ראה - המקום אשר יבחר פרשת ראה - המקום אשר יבחר נפוץ

האמירה הזאת אֲשֶׁר יִבְחַר חוזרת עשרים ושתיים פעמים בספר דברים ומעלה סימני שאלה גדולים. האם באמת עדיין לא נבחר מקום...
logo arc פרשת עקב - ענוה ומשמעותה נפוץ

לשם מה אנו פותחים באמירה: "הא-ל הגדול הגיבור והנורא"? מדוע יש צורך לפתוח את התפילה בדברי שבח לבורא? מה ייתן ומה יוסיף ...
פרשת ואתחנן - אהבה ושבועה פרשת ואתחנן - אהבה ושבועה נפוץ

במה זכה הדור הזה - דור יציאת מצרים - להיבחר לעם סגולה לה' ולקבל את התורה? ובמה זכה הדור השני - דור הכניסה לארץ - בנחלת א...