מסמכים

logo arc

Parashat Ki Tavo - Holy Nation נפוץ

The process by which the Nation of Israel was formed and shaped was long and twisted. It began with Hashem's revelation to Avraham Avinu, continued with the Stand at Mt...
logo arc

Parashat Shoftim - Keep the Faith נפוץ

The eager chase after all sorts of seers and fortune tellers can cause havoc and ruin for both the individual and the entire nation, no less than the reliance on idols of wood and stone. The Torah describes thi...
Parashat Va'etchanan - Prophetic Strength

Parashat Va'etchanan - Prophetic Strength נפוץ

We thus have an Isosceles triangle of prophecy, Torah and prayer, in which the two equal angles are Torah and prayer, and the vertex is prophecy. All three of them cannot develop and advance without the joy of ...
Parashat Ekev - Test of Faith

Parashat Ekev - Test of Faith נפוץ

Why, then, must G-d test a man, or a nation? He already knows perfectly well our potential and that which is in our hearts. What can a test show that He doesn’t already know? It can only be that the Divine...
Parashat Re'eh - Justice, Kindness and Compassion

Parashat Re'eh - Justice, Kindness and Compassion נפוץ

logo arc

Parashat D'varim - Rebuke, Pure and Clean נפוץ

Let us now see how this Eleh-V’eleh principle operates in D'varim. The verse begins with the word Eleh, These are, meaning that it cancels out what was said before. Can this be true? Is the entire Torah, othe...
logo arc

Parashat Masei - The Code of Israel's Travels נפוץ

When reading the Torah, we are accustomed to carefully-measured formulations, in which each word is meticulously chosen and can be understood in many ways. This is why the list of every single journey and encam...
logo arc

Parashat Pinchas - Pinchas and Eliyahu נפוץ

logo arc

Parashat Sh'lach - The Spies' Failure נפוץ

The reason? The Sin of the Spies. Of the twelve leading members of the nation who were sent to scout out the Land, ten of them returned with a negative and discouraging report. The nation not only believed them...
Parashat Behaalotecha - When the Ark Traveled

Parashat Behaalotecha - When the Ark Traveled נפוץ

This wondrous passage of Vay'hi binso'a ha'aron, set off by upside-down nuns before and after it, incorporates within it G-d's great concern for His People Israel. It describes how His Ark goes before them to f...

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

פרשת ויצא - משאלת לב פרשת ויצא - משאלת לב נפוץ

האם אנחנו רשאים לבקש מאת ה' כל מה שלבנו חפץ ולא תֵחַשֵׁב פנייתנו אליו כחוצפה? ...
logo arc פרשת תולדות - הבורא והמשגיח נפוץ

logo arc חיי שרה - שליחות גורלית נפוץ

אם ראית פרשה שנאמרה ונשנית, אות הוא כי התורה הצפינה כאן מידע חשוב. את המידע הזה נוכל לגלות על ידי השוואה בין שתי הפרש...
logo arc פרשת וירא - מברית לשבועה נפוץ

שבועת אברהם לאבימלך גרמה לעיכוב בני ישראל במדבר, במקום להיכנס מיידית לארץ ישראל. העיכוב הוביל לחטא עגל הזהב, שבעטיו ...
פרשת לך לך - קום התהלך בארץ פרשת לך לך - קום התהלך בארץ נפוץ

האם לאברהם אבינו, בחיר ה', שקיבל כל כך הרבה מתנות והבטחות מאת ה', לא היה על מה להודות? השאלה הזאת תוביל אותנו להעמקה בה...
פרשת נח - גאולת האדמה פרשת נח - גאולת האדמה נפוץ

נח שהוא איש האדמה, קובע את עצמו במקום אחד ונוטע בו כרם ענבים. נח מקווה, שהיין שיפיק מן הכרם, ישמש קרבן לה' כנסך על גבי ה...