מסמכים

Pesach - Double Sanctity: Israel and the Festivals

Pesach - Double Sanctity: Israel and the Festivals נפוץ

What is the source of Israel's ability to single out and sanctify specific times? The answer lies in the Havayah name of G-d. It is actually a compound word comprising all the tenses of being – hayah (was), h...
Parashat Shmini - Taking Responsibility

Parashat Shmini - Taking Responsibility נפוץ

It does not mean that the man will literally carry his sin – but rather that he will bear the responsibility for it, i.e., he will pay its price. That is, whoever is directly responsible for a sin is the one ...
Esther's Word

Esther's Word נפוץ

Esther and Mordechai sent "a letter" – the Book of Esther – to every Jewish community in the world, in which they told the story of the great miracle they experienced. What was their special merit that this...
PARASHAT VAYAK’HEL - Betzalel: For Israel’s Unity

PARASHAT VAYAK’HEL - Betzalel: For Israel’s Unity נפוץ

PARASHAT KI TISA - Engraved on the Tablets

PARASHAT KI TISA - Engraved on the Tablets נפוץ

G-d’s creations are designed in a very specific manner. Consider, for example, the human body. Its development is programmed and encoded in the nucleus of each of its billions of cells. The genetic code withi...
Parashat Terumah  - Pure Gold Inside and Outside

Parashat Terumah - Pure Gold Inside and Outside נפוץ

The inside and the outside of the Ark, in which the Tablets of the Torah were held, were thus the same; both were covered with pure gold. From this unique design, the Gemara learns a very significant lesson for...
logo arc

Parashat Mishpatim - The Eternal Covenant נפוץ

None of the Sages provide sources for their words, though we know that the Torah uses the word “covenant” to refer to both circumcision (B’reshit 17,11), as R. Yehuda said, and to Torah (Sh’mot 24,7), a...
logo arc

Parashat Yitro - נפוץ

logo arc

PARASHAT VAERA - Moshe and Aharon נפוץ

When we look at these two verses describing the roles of Moshe and Aharon, a difficulty arises: They emphasize the wrong roles for each! Regarding Aharon, we know that because of his speaking skills, he was to ...
PARASHAT SH'MOT - Lights and Means

PARASHAT SH'MOT - Lights and Means נפוץ

The appearance of “prophetic light” fills us with vision replete with great spiritual ambitions. Lights of this type flood the soul with longing for the revelation of the Divine Presence that is to spread t...

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת שופטים - תמים תהיה נפוץ

ההיסחפות אחרי מגידי עתידות למיניהם, עלולה לגרום חורבן והרס ליחיד ולאומה לא פחות מן ההישענות על פסילי עץ ואבן. התור...
פרשת ואתחנן - כח ברוח השם פרשת ואתחנן - כח ברוח השם נפוץ

המשולש הזה של תורה, תפילה ונבואה, הוא משולש שווה שוקיים. שתי צלעות המשולש הם תורה ותפילה. התורה היא דרך ה' המכַוונת א...
פרשת עקב - המבחן באמוני פרשת עקב - המבחן באמוני נפוץ

לשם מה צריך ה' לנסות אדם בודד או עם שלם, הרי הוא מכיר את היכולת הפוטנציאלית עד תומה? מכאן שמטרת הניסיון והמבחן איננה ...
פרשת ראה - צדק ומשפט חסד ורחמים פרשת ראה - צדק ומשפט חסד ורחמים נפוץ

עלינו להתעמק יותר בהגדרת מידת הרחמים. מטבע הדברים, רחמים מהווים גם ביטוי לחולשה אנושית. קיים בנו קושי רגשי רב לראות...
logo arc פרשת דברים - תוכחה טהורה נפוץ

"אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה...". האם באמת רק את הדברים האלה אמר משה רבנו? היכן כל התורה כולה? מדוע נפסלו...
logo arc פרשת מסעי - צופן המסעות נפוץ

מי שרגיל בפסוקי התורה המתומצתים ורַבֵּי-המשמעות, מתקשה למצוא משמעות לפירוט מסעות בני ישראל במדבר. איזה ערך יש לדין ...