מסמכים

Parashat Bechukotai - Between Faith and Trust: Part One

Parashat Bechukotai - Between Faith and Trust: Part One נפוץ

Pesach - Double Sanctity: Israel and the Festivals

Pesach - Double Sanctity: Israel and the Festivals נפוץ

What is the source of Israel's ability to single out and sanctify specific times? The answer lies in the Havayah name of G-d. It is actually a compound word comprising all the tenses of being – hayah (was), h...
Parashat Shmini - Taking Responsibility

Parashat Shmini - Taking Responsibility נפוץ

It does not mean that the man will literally carry his sin – but rather that he will bear the responsibility for it, i.e., he will pay its price. That is, whoever is directly responsible for a sin is the one ...
Esther's Word

Esther's Word נפוץ

Esther and Mordechai sent "a letter" – the Book of Esther – to every Jewish community in the world, in which they told the story of the great miracle they experienced. What was their special merit that this...
PARASHAT VAYAK’HEL - Betzalel: For Israel’s Unity

PARASHAT VAYAK’HEL - Betzalel: For Israel’s Unity נפוץ

PARASHAT KI TISA - Engraved on the Tablets

PARASHAT KI TISA - Engraved on the Tablets נפוץ

G-d’s creations are designed in a very specific manner. Consider, for example, the human body. Its development is programmed and encoded in the nucleus of each of its billions of cells. The genetic code withi...
Parashat Terumah  - Pure Gold Inside and Outside

Parashat Terumah - Pure Gold Inside and Outside נפוץ

The inside and the outside of the Ark, in which the Tablets of the Torah were held, were thus the same; both were covered with pure gold. From this unique design, the Gemara learns a very significant lesson for...
logo arc

Parashat Mishpatim - The Eternal Covenant נפוץ

None of the Sages provide sources for their words, though we know that the Torah uses the word “covenant” to refer to both circumcision (B’reshit 17,11), as R. Yehuda said, and to Torah (Sh’mot 24,7), a...
logo arc

Parashat Yitro - נפוץ

logo arc

PARASHAT VAERA - Moshe and Aharon נפוץ

When we look at these two verses describing the roles of Moshe and Aharon, a difficulty arises: They emphasize the wrong roles for each! Regarding Aharon, we know that because of his speaking skills, he was to ...

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

פרשת ויצא - משאלת לב פרשת ויצא - משאלת לב חדש

האם אנחנו רשאים לבקש מאת ה' כל מה שלבנו חפץ ולא תֵחַשֵׁב פנייתנו אליו כחוצפה? ...
logo arc חיי שרה - שליחות גורלית נפוץ

אם ראית פרשה שנאמרה ונשנית, אות הוא כי התורה הצפינה כאן מידע חשוב. את המידע הזה נוכל לגלות על ידי השוואה בין שתי הפרש...
logo arc פרשת וירא - מברית לשבועה נפוץ

שבועת אברהם לאבימלך גרמה לעיכוב בני ישראל במדבר, במקום להיכנס מיידית לארץ ישראל. העיכוב הוביל לחטא עגל הזהב, שבעטיו ...
פרשת לך לך - קום התהלך בארץ פרשת לך לך - קום התהלך בארץ נפוץ

האם לאברהם אבינו, בחיר ה', שקיבל כל כך הרבה מתנות והבטחות מאת ה', לא היה על מה להודות? השאלה הזאת תוביל אותנו להעמקה בה...
פרשת נח - גאולת האדמה פרשת נח - גאולת האדמה נפוץ

נח שהוא איש האדמה, קובע את עצמו במקום אחד ונוטע בו כרם ענבים. נח מקווה, שהיין שיפיק מן הכרם, ישמש קרבן לה' כנסך על גבי ה...