אזכרת השלושים לתלמידנו עודד חמדי ז - מבצע מיוחד
הרב שבתי סבתו
יג טבת תשעב
 
דברים שנשא רה"י באזכרת השלושים לתלמידנו עודד חמדי ז"ל בנתניה