קהלת - ריכוז כל השיעורים - שיעורי וידאו
הרב שבתי סבתו
כב אב תשע
 
הרב סבתו העביר שיעורים על כל ספר קהלת. אנו מגישים לנוחיותכם דף ריכוז כל השיעורים שכבר עלו לאתר בעבר ומדי פעם דף זה יתעדכן בשיעור חדש ועל כך תקבלו הודעה. חלק קטן הינם שיעורי שמע בלבד.

  

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

מבוא ותחילת פרק א' (א-ט)

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

המשך פרק א' (ח-י)

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

בעניין השמחה

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

המשך פרק א' (יב-טו)

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

סיום פ"א ותחילת פ"ב (א-יז)

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

סיום פרק ב' (יז-כו)

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

פרק ג' (א-יא)

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

סיום פרק ג' (יב-כב)

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

פרק ד' (א-ג)

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

המשך פרק ד' (ד-טז) 

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

סיום פ"ד ותחילת פ"ה (א-ח) 
[השיעור טרם עלה]

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

פרק ה' (ח-יא) 
[השיעור טרם עלה]

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

סיום פרק ו' ופרק ז' 
[השיעור טרם עלה]

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

פרק ז' (א-י) 
[השיעור טרם עלה]

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

המשך פרק ז' (יא-יח) 
[השיעור טרם עלה]

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

סיום פרק ז' 
[השיעור טרם עלה]

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

פרק ח'
[השיעור טרם עלה]

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

פרק ט' (א-י) 
[השיעור טרם עלה]

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

סיום פ"ט ותחילת פ"י (א-טו) 
[השיעור טרם עלה]

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

סיום פ"י ותחילת פי"א (א-ו)
[השיעור טרם עלה]

 

לצפיה בשיעור, לחץ כאן

סיום פי"א ופרק י"ב 
[השיעור טרם עלה]