מסמכים

PARASHAT VAY’CHI - The War for Existence

PARASHAT VAY’CHI - The War for Existence נפוץ

This change is critical, for we know that the division of the Nation of Israel into 12 tribes is very significant. Twelve is the number of signs of the zodiac, and the number of diagonals on a cube – symbol o...
Parashat Vayigash - A Man with Insight and Wisdom

Parashat Vayigash - A Man with Insight and Wisdom נפוץ

Yosef clearly has this ability, as Pharaoh instinctively sees – but he is even more skilled than that: He was also able to implement the Divine program for the fulfillment of the Covenant Between the Pieces t...
logo arc

Parashat Vayishlach - Do Not Fear, My Servant Yaakov נפוץ

Yaakov's immediate and surprising reaction, as we read in the next verse, was fear: "He was greatly afraid!" This is precisely the opposite of his grandfather Avraham's reaction upon hearing that his nephew Lot...
Parashat Toldot- The Divine Lottery

Parashat Toldot- The Divine Lottery נפוץ

Parashat Chaye Sarah - The Full Price

Parashat Chaye Sarah - The Full Price נפוץ

This story illustrates the most basic rules of business: Where there is great demand, the price rises, and where there is too much in supply, the price decreases. In addition, the buyer always derides the mer...
Parashat Vayera - Standing Before G-d

Parashat Vayera - Standing Before G-d נפוץ

The next verses will surprise us, then, as they show that there is actually much more to "standing before Hashem" than bodily strength. It also includes the psychological and ethical capacities to speak to G-d ...
Parashat Lekh Lekha -  Personal Perfection, National Mission

Parashat Lekh Lekha - Personal Perfection, National Mission נפוץ

No rhyme or reason is presented as explanation for such a severe Divine decree. It is not likely to be a punishment for a sin, for the coming generations that are to suffer the enslavement have not yet been bor...
logo arc

Parashat Noach- Two Tiers in G-d's Name נפוץ

The Torah gives us various keys by which to understand its hidden meanings. One of the most important of these keys is the specific Name of G-d that appears in a given Torah portion or passage. Let us clarify t...
Parashat B'reshit - The Trees of Life and Knowledge

Parashat B'reshit - The Trees of Life and Knowledge נפוץ

Let us consider, for instance, the challenging issue of the Tree of Knowledge, the fruit of which G-d told Adam and Chava (Eve) not to eat. What was the nature of this tree? Was it really so wondrous that it ac...
logo arc

Parashat Ki Tetze - Parashat Ki Tetze נפוץ

On the one hand, Hashem looks out for the downtrodden: He "executes judgment for the orphan and widow, and loves the foreigner, giving him bread and clothing" (Dvarim 10,18) - but on the other hand, this does n...

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

logo arc פרשת שופטים - תמים תהיה נפוץ

ההיסחפות אחרי מגידי עתידות למיניהם, עלולה לגרום חורבן והרס ליחיד ולאומה לא פחות מן ההישענות על פסילי עץ ואבן. התור...
פרשת ואתחנן - כח ברוח השם פרשת ואתחנן - כח ברוח השם נפוץ

המשולש הזה של תורה, תפילה ונבואה, הוא משולש שווה שוקיים. שתי צלעות המשולש הם תורה ותפילה. התורה היא דרך ה' המכַוונת א...
פרשת עקב - המבחן באמוני פרשת עקב - המבחן באמוני נפוץ

לשם מה צריך ה' לנסות אדם בודד או עם שלם, הרי הוא מכיר את היכולת הפוטנציאלית עד תומה? מכאן שמטרת הניסיון והמבחן איננה ...
פרשת ראה - צדק ומשפט חסד ורחמים פרשת ראה - צדק ומשפט חסד ורחמים נפוץ

עלינו להתעמק יותר בהגדרת מידת הרחמים. מטבע הדברים, רחמים מהווים גם ביטוי לחולשה אנושית. קיים בנו קושי רגשי רב לראות...
logo arc פרשת דברים - תוכחה טהורה נפוץ

"אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה...". האם באמת רק את הדברים האלה אמר משה רבנו? היכן כל התורה כולה? מדוע נפסלו...
logo arc פרשת מסעי - צופן המסעות נפוץ

מי שרגיל בפסוקי התורה המתומצתים ורַבֵּי-המשמעות, מתקשה למצוא משמעות לפירוט מסעות בני ישראל במדבר. איזה ערך יש לדין ...