logo arc

צוות דייני בית הדין לממונות נפוץ

 

הרב ישועה רטבי- מוביל פעילות בית הדין. ר"מ בישיבה התיכונית במצפה יריחו, דיין בבית הדין בישוב וב'ארץ חמדה'.

הרב בועז באדי- גר בכוכב יעקב, מלמד בישיבה התיכונית במצפה יריחו.

הרב ינון חדאד- גר בקריית ארבע, לומד בכולל הדיינות בבית חגי.

הרב זכריה רבינוביץ'- גר בישוב שעלבים, ר"מ בישיבה הגבוהה בשעלבים.

הרב אלחנן הכסטר- גר בירושלים, לומד בכולל דיינות בגבעת שמואל ודיין בבית הדין 'ארץ חמדה'.

הרב דניאל לונצר- גר בישוב פסגות, לומד בכולל הדיינות בפסגות ודיין בבית הדין 'ארץ חמדה'.

הרב אברהם פורטל- גר בישוב עינב, לומד בכולל הדיינות בעינב.

הרב ענניאל אהרן- גר ברמת השרון, לומד בכולל הדיינות ברמת השרון.

הרב ישראל ליאור- גר בבית השלום בחברון, למד בכולל הדיינות בבית חגי.

 

הוספת תגובה

קטגוריות

שיעורים אחרונים כללי

קרח - לשון, ספרות, חיים | לב של עם קרח - לשון, ספרות, חיים | לב של עם נפוץ

קרח לא היה פוליטיקאי | בגרות, ולא בכתב | הקשר בין גדולי הדור, לגרים ואלינו | וצמד סיפורים על הרב לוינגר זצ"ל | שב"צ. לומד...
קורח - שררה או שירות קורח - שררה או שירות נפוץ

הויכוח בין משה רבנו לקורח, מציף את השקפת התורה בנוגע לכל תפקיד הנהגתי בישראל. מה כותבת התורה ביחס למנהיג הגבוה ביותר...
חודש תמוז חודש תמוז נפוץ

logo arc Korach נפוץ

logo arc סדרי דין נפוץ

logo arc הסכם בוררות נפוץ