ג טבת תשעד

כנס מפיצי תורה - מוסיף והולך

מידי חנוכה מתאספים בוגרי הישיבה המפוזרים בכל הארץ ומפיצים תורה במרכזי הערים ומשיבים את ישראל לאביהם שבשמיים
הקודמות
הבאות