ל שבט תשעד

ערב אבות ובנים ישב"ג

בכ"ח בשבט התקיים ערב לימוד אבות ובנים בהם ההורים עם הבנים עיינו במקורות לקראת שיעור רה"י לאחר מכן אכלו ארוחת ערב הורי שיעור א' נפגשו עם הרב יצחק ולבסוף נערכה סדנת תקשורת בהנחיית הרב דורדק
הקודמות
הבאות
תיאור תיאור תיאור תיאור תיאור