י אדר ב תשעד

מאחורי הקלעים חזרות להצגה

טעימה מהחזרות ומהחזרה הגנרלית לקראת ההצגה סיני ובעל מום
הקודמות
הבאות
ע.במאי המסור הבמאי המדריך בפנמ&qout;צ יש רב פורים - קוקו בגתן ןתרש שומרי הסף